Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Monografie po roku 2006

Piotr Sobotka, Etymologizowanie i etymologia Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Toruń 2015.
  Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń 2014, ss. 229.
  Teresa Friedel, Teksty wybrane – I. Polszczyzna Torunia i Pomorza, II. Język “Psałterza synajskiego”, wybór, wstęp i opracowanie Joanna Kamper-Warejko, Toruń 2013, ss. 564.
  Joanna Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013, ss. 357.
  Sebastian Żurowski, Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna, Toruń 2012, ss. 240.
  Małgorzata Gębka–Wolak, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń 2011, ss. 285.
  Andrzej Moroz, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń 2010, ss. 345.
  Krystyna Bojałkowska, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Toruń 2010, ss. 252.
Joanna Kamper-Warejko, Pieśni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale Piotra Artoniusza (Toruń 1601), Toruń 2006, ss. 191.
Małgorzata Urban, Współczesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi, Toruń 2006, ss. 152.