Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Monografie z lat 2005-2015

Emilia Kubicka, Przysłówki reprezentujące pojęcie “granicy” we współczesnym języku polskim, Toruń 2015.
Piotr Sobotka, Etymologizowanie i etymologia Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Toruń 2015.
Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014.
  Iwona Kaproń-Charzyńska, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń 2014, ss. 229.
  Teresa Friedel, Teksty wybrane – I. Polszczyzna Torunia i Pomorza, II. Język “Psałterza synajskiego”, wybór, wstęp i opracowanie Joanna Kamper-Warejko, Toruń 2013, ss. 564.
  Joanna Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013, ss. 357.
  Sebastian Żurowski, Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim. Analiza semantyczna, Toruń 2012, ss. 240.
  Małgorzata Gębka–Wolak, Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim, Toruń 2011, ss. 285.
  Andrzej Moroz, Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim, Toruń 2010, ss. 345.
  Krystyna Bojałkowska, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Toruń 2010, ss. 252.
Joanna Kamper-Warejko, Pieśni pasyjne i wielkanocne w Kancjonale Piotra Artoniusza (Toruń 1601), Toruń 2006, ss. 191.
Małgorzata Urban, Współczesne przymiotniki odrzeczownikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi, Toruń 2006, ss. 152.