KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów na filologii polskiej (sesja letnia 2019/2020)

 

Studia I stopnia

rok I

Historia literatury polskiej – literatura dawna (0702-s1POL1L-HLPLD-W)

Prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner: 30.06.2020 r., godz. 11.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (zagadnienia i odpowiedzi przekazane przez pocztę Usos)

Prof. dr hab. Krzysztof Obremski: 14.09.2020 r., godz. 12.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (zagadnienia i odpowiedzi przekazane przez pocztę Usos)

 

rok II

Historia literatury polskiej: literatura pozytywizmu (0702-s1POL2L-LP-P-E)

Prof. dr hab. Bogdan Burdziej, 6.07.2020 r., godz. 24.00, egzamin poprawkowy: 12.09.2020 r., godz. 24.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (zagadnienia i odpowiedzi przekazane przez pocztę Usos)

 Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski (0702-s1POL2L-LP-MP-E)

Prof. dr hab. Hanna Ratuszna, 1.07.2020 r., godz. 10.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (Platforma Moodle)

Prof. dr hab. Bogdan Burdziej, 6.07.2020 r., godz. 24.00, egzamin poprawkowy: 12.09.2020 r., godz. 24.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (zagadnienia i odpowiedzi przekazane przez pocztę Usos)

 Gramatyka opisowa języka polskiego (0702-s1POL2L-GOJP-E)

Dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK, 6.07.2020 r., godz. 11.00, egzamin poprawkowy: 8.09.2020 r., godz. 11.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (Microsoft Teams)

 Historia języka polskiego (0702-s1POL2L-HJP)

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK, 18.06.2020 r., godz. 16.45 (I grupa) i 18.30 (II grupa), egzamin poprawkowy: 30.06.2020 r., godz. 17.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (Microsoft Teams)

 

rok III

Historia literatury polskiej: literatura współczesna (0702-s1POL3L-LP-W-E)

Prof. dr hab. Wacław Lewandowski, 30.06.2020 r., godz. 12.00, egzamin pisemny w formie zdalnej (zagadnienia i odpowiedzi przekazane przez pocztę Usos)

 

 Studia II stopnia

rok I

Nowa humanistyka (0702-s2POL1L-NH)

Dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK, 23.06.2020 r., godz. 9.45, egzamin poprawkowy: 3.09.2020 r., godz. 10.00, egzamin ustny w formie zdalnej (Microsoft Teams)

 

rok II

Dydaktyka przedmiotu na II, III i IV etapie edukacyjnym (0702-s2POL2L-DydP-SN)

Dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, 26.05.2020 r., godz. 10.00, egzamin ustny w formie zdalnej (Skype)