Japonistyka

Collegium Humanisticum
Sekretariat: pokój C.3.04/C.3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-35-55,(56) 611-35-65
fax. (56) 611-35-56,(56) 611-37-09
e-mail: p_japon@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla kandydatów na studia

Wydział Humanistyczny nie zajmuje się bezpośrednio rekrutacją. Kandydaci na studia sami rejestrują się elektronicznie poprzez Internetową Rekrutację Kandydatów. Tam również można poznać zasady i szczegóły procesu rekrutacji.

Zasady kwalifikacji


Oferowane typy studiów

  • Studia pierwszego stopnia (licencjackie, s1), dla absolwentów szkół średnich. Dla kandydatów z nową maturą nabór na podstawie świadectw maturalnych.
  • Studia drugiego stopnia (magisterskie, s2) o specjalności: translatoryka

KANDYDACI na japonistykę s2

>>> Zakres materiału dla zdających egzamin pisemny z języka japońskiego na poziomie N2


Wydział Humanistyczny prowadzi też studia doktoranckie w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa.


Wszystkie studia prowadzone są zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.