Japonistyka

Collegium Humanisticum
Sekretariat: pokój C.3.04/C.3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-35-55,(56) 611-35-65
fax. (56) 611-35-56,(56) 611-37-09
e-mail: p_japon@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Publikacje pracowników japonistyki

Powrót do strony głównej

Afrykański Inny w Japonii. Reprezentacja subsaharyjskich Afrykanów w podręcznikach geograficznych w latach 1868–1945
P. Sztafiej
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2023
Krew kobieca w religiach i folklorze Japonii: konteksty „Sutry krwawego jeziora”
M. Sobczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2022
Crossroads of Liberty. Asian, African and European Literature Towards Freedom and Oppression
red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Lewicka, M. Szatkowski
Seria: “Orient in Literature – Literature of the Orient” t. 6
Dom Wydawniczy Elipsa
Warszawa 2021
Krajobraz (nie)zależności. Literatura wobec wolności i zniewolenia na styku Orientu i Okcydentu
red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Lewicka, M. Szatkowski
Seria: “Orient in Literature – Literature of the Orient” t. 5
Dom Wydawniczy Elipsa
Warszawa 2021
Japan: Fictions and Reality
ed. by A. Jarosz and A. Jaworowicz-Zimny
in collaboration with K. Shimizu
Japonica Toruniensis 5
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2020
W świecie opowieści i snów. Wokół „Pamiętnika z Sarashiny” córki Sugawary Takasuego
A. Bednarczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2019
Borders and Beyond: Orient-Occident Crossings in Literature
eds. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Series in Literary Studies
Vernon Press
Wilmington, DE 2018
Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej : szkice o literaturze i kulturze
eds. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Wydawnictwo Libron
Kraków 2017
Okładka Litteraria Copernicana 4(24)/2017: Akutagawa
red. A. Bednarczyk, M. de Zoete-Leśniczak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2017
Rethinking Orient: In Search of Sources and Inspirations
eds. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Series: “Studies in Oriental Culture and Literature” vol. 4
Peter Lang
Frankfurt am Main 2017
Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji
red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Seria: “Orient in Literature – Literature of the Orient” t. 4
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2016
Studium Kirishitan shomono (dawnej własności Higashiego Tōjirō) ze szczególnym uwzględnieniem związkow z kaznodziejstwem
M. Sobczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2016
Traditional Orient, Modern Orient. Literary Studies
eds. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Seria: “Orient in Literature – Literature of the Orient” t. 3
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015
Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością
red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Seria: “Orient in Literature – Literature of the Orient” t. 2
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015
VERBA ET IMAGINES IAPONIAE. Nowe trendy i kierunki badań w polskiej japonistyce w 5. rocznicę powołania studiów japonistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
red. A. Bednarczyk, M. Leśniczak, W. J. Nowak
Japonica Toruniensia 3
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2014
Orient w literaturze – Literatura w Oriencie: Spotkania
red. A. Bednarczyk, M. Kubarek, M. Szatkowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2014
Litteraria Copernicana 2(14)/2014: Japonia
red. A. Bednarczyk, S. Kołos, H. Ratuszna
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2014
Kinsei no eawase
A. Bednarczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2013
Japonica Toruniensia t. 2
Język i kultura Japonii. IV Ogólnopolskie Seminarium
red. K. Stefański
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2001
Japonica Toruniensia t. 1
Język i kultura Japonii. I Ogólnopolskie Seminarium Interdyscyplinarne
red. K. Stefański
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 1996