Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Monografie z lat 1996-2005

Iwona Kaproń–Charzyńska, Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki, Toruń 2005, ss. 221.
  Marek Wiśniewski, Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, ss. 272.
  Joanna Kulwicka–Kamińska, Kształtowanie się polskiej terminologii muzułmańskiej, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2004, ss. 210.
  Adam Dobaczewski, Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, , Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej 2002, ss. 156.
  Andrzej Moroz, Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002, ss. 199.
  Alicja Elżbieta Żaguń, Warszawskie Pandekty Antiocha na tle cerkiewnosłowiańskiej tradycji piśmienniczej. Różnice leksykalne i słowotwórcze, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2001.
  Małgorzata Gębka–Wolak, Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000, ss. 161.
  Iwona Katarzyna Nowakowska, Przemiany ewangelijnego słownictwa cerkiewnosłowiańskiego. Rzeczownik w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, t. XXXVI, z. 1, Toruń 2000, ss. 189.
Ewa Walusiak, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe. Wykładniki leksykalne, Energia, Warszawa 1999, ss. 176.
Adam Dobaczewski, Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej 1998, ss. 117.
Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 104, Kraków: IJP PAN 1997, ss. 126.
Maria Szupryczyńska, Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń 1996, ss. 200.