Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Monografie po roku 2015

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, Jednostka tekstu prawnego w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Toruń 2019.
Adam Dobaczewski, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi-tautologie w języku polskim, Toruń 2018.
Adam Dobaczewski, Piotr Sobotka, Sebastian Żurowski, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń 2018.
Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko, Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich, Toruń 2017.
Joanna Kamper-Warejko, Słownictwo botaniczne w polskim tłumaczeniu “Ksiąg o gospodarstwie” (1571) Piotra Krescencjusza na tle epoki, Toruń 2016.