Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Monografie do roku 1995

Maciej Grochowski, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, ss. 185.
  Adam Bednarek, Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Wydawnictwo UMK Toruń 1994, ss. 205.
  Marek Wiśniewski, Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzeń niezdaniowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, ss. 216
  Krystyna Kallas, Składnia współczesnych polskich konstrukcji współrzędnych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1993, ss. 175.
  Adam Bednarek, Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1987, ss. 140.
  Maciej Grochowski, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Wrocław: Ossolineum 1986, ss. 154.
Krystyna Kallas, Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim, Wydawnictwo UMK, Toruń 1980, ss. 179.
Maciej Grochowski, Pojęcie celu. Studia semantyczne, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Wrocław: Ossolineum 1980, ss. 128.
Maria Szupryczyńska, Opis składniowy polskiego przymiotnika, Toruń 1980.
Maciej Grochowski, Środek czynności w strukturze zdania. Narzędzie, substancja, materiał, Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Wrocław: Ossolineum 1975, ss. 107.
Krystyna Kallas, Formalnogramatyczna klasyfikacja zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1974, ss. 142.
Maria Szupryczyńska, Syntaktyczna klasyfikacja czasowników przybiernikowych, Warszawa 1973.
Teresa Friedelówna, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Wydawnictwa TNT, Toruń 1968, ss. 170.