Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Publikacje zbiorowe do roku 2015

 

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, red. E. Kubicka, A. Walkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
  Maiuscula linguistica. Studia in honorem Professori Matthiæ Grochowski sextuagesimo quinto dedicata, red. A. Moroz, P. Sobotka, M. Żabowska, BEL Studio, Warszawa 2014.
  Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka, red. A. Dobaczewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.
  Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007.
  Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątkowa dedykowana Teresie Friedelównie, red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, ss. 337.
  Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńskiej, J. Kulwickia-Kamińska, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007, ss. 305.
  Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, red. M. Grochowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, ss. 266.
  Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego, Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, red. A. Moroz i M. Wiśniewski, Toruń 2004, ss. 264.
  Studia z gramatyki i leksykologii języka polskiego, Prace dedykowane Profesor Marii Szupryczyńskiej, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńską, M. Urban, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, ss. 292.
  Polonistyka toruńska Uniwersytetowi w 50. rocznicę utworzenia UMK. Językoznawstwo, red. K. Kallas, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996, ss. 180.
  Anafora w strukturze tekstu, red. M. Grochowski, Wydawnictwo Energeia, Warszawa 1996, ss.104.
  Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, ss.193.
  Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych, red. Cz. Łapicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, ss.172.