Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Prace zbiorowe po roku 2015

W kręgu kultury i języka. Innowacje w nauczaniu i promocji  języka polskiego jako obcego, red. M. Gębka-Wolak, T. Szkapienko, Toruń 2020.
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, red. E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020.
Z bliska i z daleka. Język polski w badaniach językoznawców lwowskich i toruńskich, red. M. Gębka-Wolak, A. Krawczuk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.
Język(i) w prawie. Zastosowania językoznawstwa i translatoryki w praktyce prawniczej, red. E. Kubicka, L. Zieliński, S. Żurowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019.
Sens i konwencje w języku. Studia dedykowane Profesorowi Maciejowi Grochowskiemu, red. A. Dobaczewski, A. Moroz, P. Sobotka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych, red. M. Gębka-Wolak, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kamper-Warejko, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, red. E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
System – Tekst – Człowiek. Studia nad dawnymi i współczesnymi językami słowiańskimi, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.