Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dr Emilia Kubicka

Ukończone studia i kursy

 • 2009–2011: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – lingwistyka stosowana, specjalność przekładoznawstwo (studia magisterskie)
 • 2005–2010: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studium Doktoranckie w zakresie Językoznawstwa
 • 2005–2009: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu (licencjat filologii germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) – język niemiecki
 • 2000–2005: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanis­tyczne (I–III rok) + filologia polska (specjalność językoznawstwo) (IV – V rok)
 • 2014–2015: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
 • 2012–2013: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Uzyskane stopnie naukowe

 • 2011: magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, temat pracy: Personennamen und Ortsnamen in der Übersetzung geisteswissenschaftlicher Texte. Am Beispiel des Buches von Hartmut Boockmann “Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte” und dessen Übersetzung von Robert Traba; promotor: dr Piotr Dranikowski
 • 2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, temat rozprawy: Przysłówki reprezentujące pojęcie GRANICY we współczesnym języku polskim; promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski
 • 2009: licencjat filologii germańskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat pracy: Wörterbuch und Sozium im Licht der ausgewählten Sprachkorpora der deutschen Sprache. Ein semantisch-pragmatischer Beitrag; promotor: dr Lech Zieliński
 • 2005: magister filologii polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, temat pracy: Jednostki leksykalne z elementem “ni”. Cechy gramatyczne i semantyczne; promotor: prof. dr hab. Maciej Grochowski

Zainteresowania naukowe

 • leksykografia
 • metaleksykografia
 • wymowa w nauczaniu języków obcych
 • ekwiwalencja w tłumaczeniu

Działalność popularyzatorska i ekspercka

 • I i VI 2021 ekspert dydaktyczny zewnętrzny Katholieke Universiteit Leuven, Belgia (ocena nagrań wchodzących w skład portfolio studentów slawistyki)
 • 2019–2021 asystent koordynatora w zadaniu projektowym nr 1 projektu Bliżej.pl „Z polskim BLIŻEJ Polski i Polaków – aktywizacja międzynarodowego środowiska uniwersyteckiego poprzez przybliżanie języka polskiego” (BLIŻEJ.PL) w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”

Wykaz publikacji