Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Teorii Języka


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesorowie:
prof. dr hab. Adam Dobaczewski – p.o. Kierownik Katedry
e-mail: adamdoba@umk.pl
tel.: (56) 611-37-86
pokój: 408
Informacje o pracowniku

prof. dr hab. Maciej Grochowski (pracownik emerytowany)
e-mail: magro@umk.pl
tel.: (56) 611-37-88
pokój: 409C
wykaz publikacji

Profesorowie Uniwersytetu:
dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
e-mail: adam.bednarek@umk.pl
tel.: (56) 611-37-85
pokój: 410
Informacje o pracowniku

dr hab. Izabela Duraj-Nowosielska, prof. UMK
e-mail: iza_duraj@umk.pl
tel.: (56) 611-37-81
pokój: 408
Informacje o pracowniku

dr hab. Magdalena Żabowska, prof. UMK
e-mail: zabowska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-89
pokój: 409D
Informacje o pracowniku

Adiunkci:
dr Emilia Kubicka
e-mail: ekubicka@umk.pl
tel.: (56) 611-37-89
pokój: 409D
Informacje o pracowniku

dr Paulina Rosalska
e-mail: rosalska@umk.pl
tel.: (56) 611-37-81
pokój: 408

dr Sebastian Żurowski
e-mail: zurowski@umk.pl
tel.: (56) 611-37-89
pokój: 409D
Informacje o pracowniku