Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK

e-mail: adam.bednarek@umk.pl

Przedmiot badań: współczesne językoznawstwo polskie – semantyka, pragmatyka, lingwistyka tekstu

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie

  1. Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1987, ss. 140.
  2. Leksykalne wykładniki parametryzacji świata. Studium semantyczne, Wydawnictwo UMK Toruń 1994, ss. 205.

Artykuły

  1. Z pewnym zażenowaniem o onieśmieleniu… Próba analizy semantycznej, [w:] Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego. Prace dedykowane Profesor Krystynie Kallas, pod red. A. Moroz i M. Wiśniewski, Toruń 2004, s. 251–259.
  2. Z nieśmiałością o nieśmiało…, Przysłówki i przyimki. Studia ze składni i semantyki języka polskiego, pod red. M. Grochowski, Toruń 2005, s.125–132.

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne

  1. (z M. Grochowskim) Zadania z semantyki językoznawczej, Wydawnictwo UMK, Toruń 1993, ss. 64.