Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt.

Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich,
która odbędzie się 5 i 6 września 2019 roku w Toruniu.

Jest to ósme spotkanie z cyklu:

Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi.

PROGRAM

Konferencje mają na celu wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy między badaczami z ośrodków w Polsce i poza jej granicami, a także promowanie badań języków słowiańskich.

Dotychczasowe spotkania naukowe były poświęcone leksykologii i leksykografii, wpływom obcym, pragmatyce, opisowi zjawisk gramatycznych, odmianom polszczyzny oraz relacjom języka i kultury. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, będzie natomiast okazją do przedstawienia dorobku współczesnego językoznawstwa slawistycznego z perspektywy jego zanurzenia w tradycji, jak i ukierunkowania na wykorzystanie we współczesnym świecie. Proponujemy, by przedstawiane na konferencji referaty mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  • Praktyczny wymiar badań językoznawczych: tradycyjne (np. leksykografia, translatoryka, kultura języka, polityka językowa, logopedia) i nowsze obszary zastosowania badań językoznawczych (np. inżynieria lingwistyczna, infolingwistyka, językoznawstwo sądowe);
  • Tradycyjne i nowoczesne metody gromadzenia danych i ich przetwarzania: dyskusja na temat możliwości i ograniczeń stosowanych metod i narzędzi badawczych, analizy tradycyjne i wspomagane narzędziami informatycznymi;
  • Nasze inspiracje, nasi mistrzowie: prezentacja źródeł współcześnie prowadzonych badań językoznawczych, inspirujących koncepcji i myśli badawczych.

W ramach tego bloku zostanie przypomniana sylwetka i dorobek profesor Haliny Turskiej, wieloletniej wykładowczyni na UMK i organizatorki życia naukowego, z okazji 40-lecia Jej śmierci.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, w dniach 5-6 września 2019 roku. Językami obrad będą języki słowiańskie. Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy przesyłać na adres synchronia2013@umk.pl do 30 kwietnia 2019 r. O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy zaś najpóźniej do 15 maja 2019 r.

Koszt konferencji wynosi 450 zł (dla doktorantów – 350 zł). Kwota ta obejmuje koszty organizacji konferencji, posiłki, uroczystą kolację oraz program kulturalny i publikację. Druk artykułów, które pozytywnie przejdą proces recenzyjny, przewidujemy w monografii wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UMK.

Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych opłata nie będzie podlegała zwrotowi.

 

 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!

Komitet organizacyjny:

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

dr hab. Joanna Kamper-Warejko

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska

dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska