Katedra Orientalistyki

Collegium Humanisticum
Sekretariat: pokój C.3.04/C.3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel. (56) 611-35-55,(56) 611-35-65
fax. (56) 611-35-56,(56) 611-37-09
e-mail: neofilologia@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Dzienne studia magisterskie (s2)

Na studiach s2 Zakład Japonistyki prowadzi dwie specjalności, mianowicie japonistyka: język – literatura – kultura oraz japonistyka – translatoryka. Studia te stanowią kolejny etap kształcenia w zakresie ogólnej i specjalistycznej wiedzy o Japonii. Obie specjalności stanowią interesującą ofertę zarówno dla tych, którzy planują wzbogacić i poszerzyć swoją wiedzę o dziedzictwie kulturowym Japonii, jak i dla tych, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje językowe, poszerzone o fachowe przygotowanie z tłumaczeń pisemnych i ustnych języka japońskiego. Tego typu praktyka będzie szczególnie przydatna we współpracy biznesowej i kulturalnej z Japończykami w kraju i za granicą.

Opisy przedmiotów w systemie USOS:


Opiekunowie poszczególnych lat:

  • 1 rok S2:
  • 2 rok S2:

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018 oraz 2018/2019