KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Dlaczego warto studiować nauczanie języka polskiego jako obcego?


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TE STUDIA?
Wzrost zainteresowania Polską w świecie powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego. Języka polskiego chcą uczyć się nie tylko obcokrajowcy za granicą, ale także ci, którzy przebywają w Polsce w celach zawodowych lub turystycznych. Już dziś nauczyciele poloniści coraz częściej muszą uczyć polskiego dzieci cudzoziemców. Zjawisko z pewnością w przyszłości będzie narastać.

Jednak fakt, że mówimy po polsku, wcale nie oznacza, że będziemy potrafili nauczyć obcokrajowca posługiwania się naszym ojczystym językiem. Ktoś, kto ma uczyć języka polskiego, powinien nie tylko mieć jak największą wiedzę o samym języku, ale także o sposobach jego nauczania i dostępnych pomocach dydaktycznych. Trzeba również pamiętać, że lektor języka polskiego zawsze występuje w dwóch rolach: nauczyciela i ambasadora polskiej kultury. Od jego profesjonalizmu i zaangażowania zależy, czy uczący się głębiej zainteresują się Polską i na dłużej się z nią zwiążą.

Do bycia lektorem języka polskiego trzeba się solidnie i wszechstronnie przygotować. Takie przygotowanie oferujemy Państwu w ramach studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

CZEGO UCZYMY?
Przyszłego lektora języka polskiego staramy się wyposażyć w rzetelną wiedzę językoznawczą. Braki tej wiedzy często prowadzą bowiem do utrwalania się błędnych opinii o trudności języka polskiego, np. że język polski jest chaosem końcówek i przypadków. Równie ważny jest blok przedmiotów metodycznych i dotyczących polskiej kultury. Uczestnicy studiów zdobywają ponadto podstawową wiedzę z zakresu technik przekładu, a także uczą się wykorzystywania do prowadzenia zajęć technik multimedialnych.

ATUTY STUDIÓW NA UMK

  • zajęcia dydaktyczne odbywają się w centrum Torunia, w salach Collegium Maius wyposażonych w sprzęt multimedialny;
  • ćwiczenia z nauczania wymowy i ortografii są prowadzone w laboratorium fonetycznym, a z technik multimedialnych – w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej;
  • wykorzystujemy materiały filmowe, dźwiękowe oraz prezentacje multimedialne, a także nagrania lekcji języka polskiego jako obcego, wykonane podczas letnich kursów języka polskiego;
  • część zajęć prowadzona jest w systemie zdalnym (platforma e-learningowa MOODLE);
  • zajęcia prowadzą czynni lektorzy języka polskiego jako obcego
  • udostępniamy studentom bogate zbiory specjalistyczne (podręczniki i pomoce dydaktyczne);
  • współpracujemy z zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się nauczaniem języka polskiego, (Frankfurt n. Odrą, Paryż, Bratysława, Kaliningrad, Moskwa, Tokio).