KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Prace studentów studiów podyplomowych


Publikacja zawiera materiały opracowane przez słuchaczy Studium Podyplomowego Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, którzy w latach 2005-2006 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (projekt nr DN-2-JG-710-107/04/05).

Materiały zawarte w książce opracowane zostały przez uczestników studiów podyplomowych w ramach zajęć z metodyki języka polskiego jako obcego oraz z literatury współczesnej. Publikację otwierają programy nauczania przygotowane przez studentów na 30-godzinne sprofilowane kursy języka polskiego. W dalszej części książki znajdują się teksty wraz z zestawami ćwiczeń, które można wykorzystać w nauczaniu czytania ze zrozumieniem oraz scenariusze i szkice lekcji, podczas których omawiane byłyby teksty literackie. Książkę zamyka zestaw ćwiczeń leksykalno-gramatycznych, wykorzystujących metodę komunikacyjną, reagowania ciałem i audiolingwalną.

Okładka książki "Czytam, piszę, opowiadam"
Wprowadzenie 5
Część I. Planowanie kursu języka polskiego
Regina Karczewska
Kurs języka polskiego dla repatriantów ze Wschodu
11
Barbara Mońko-Juraszek
Intensywny kurs języka polskiego dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie
16
Barbara Mońko-Juraszek
Ocena podręcznika Blanki Konopki Pierwsza wizyta
23
Anna Glowacka
Kurs języka polskiego dla pracowników firm zagranicznych działających w Polsce
 31
Monika Matella
Kurs języka polskiego dla pilotów wycieczek zagranicznych
 37
Ewa Rojewska
Kurs dla Polonii niemieckiej “Chcę mówić po polsku”
 43
Katarzyna Kazuro
Kurs języka polskiego dla studentów polonijnych
 51
Alicja Fryda
Kurs języka polskiego z zakresu biotechnologii żywności
 56
Magdalena Stachowiak
Kurs języka polskiego dla słuchaczy przygotowujących się do podjęcia studiów humanistycznych w Polsce
 61
Magdalena Szturo
Kurs przygotowujący do państwowego egzaminu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym
66
Dorota Salińska
Kurs gramatyki języka polskiego w ramach studiów polonistycznych na zagranicznej uczelni – grupa początkująca
72
Adriana Kloskowska
“Z gramatyką za pan brat” – kurs gramatyki języka polskiego w ramach studiów polonistycznych na zagranicznej uczelni – grupa zaawansowana
76
Część II. Materiały do pracy z tekstem
Ewa Rzemykowska
U babci jest słodko
83
Ewa Rojewska
Wreszcie przestaniesz marudzić
87
Anna Głowacka
Wspomnienie o Herbercie
91
Dorota Salińska, Monika Matella
Pomyłka
97
Alicja Fryda
Stosunek społeczeństwa do biotechnologii, inżynierii genetycznej i żywności transgenicznej
102
Część III. Praca z tekstem literackim
Anna Głowacka
Poezja księdza Jana Twardowskiego na zajęciach z obcokrajowcami
109
Adriana Kloskowska
Wieczność Jana Twardowskiego
118
Alicja Fryda
Szczurojorczycy Edwarda Redlińskiego
122
Magdalena Szturo
Czas na Herbatkę Jeremiego Przybory
124
Barbara Mońko-Juraszek
Legendy – składniki dziedzictwa kultury polskiej
128
Część IV. Ćwiczenia urozmaicające lekcje
Anna Głowacka 133
Informacje o autorach 141
Cytowana literatura 143