Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Aktualności

KONKURS PRZEKŁADOWY 2019/2020

Zdjęcie ilustracyjne

Sekcja translatoryczna Koła Naukowego Rosjoznawców UMK organizuje 14. edycję konkursu na najlepszy przekład pod nazwą „Znani i mniej znani pisarze Petersburga”

Przedmiotem konkursu jest przekład następującego tekstu:

Tytuł: «Непрощенный»

Autor: Светлана Мосова

TEKST

Źródło: https://magazines.gorky.media/zin/2016/3/neproshhennyj-chelovek-na-stene-gorbusha.html


Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na czerwiec 2020 roku. Dokładny termin podany zostanie na stronie sekcji translatorycznej (https://www.facebook.com/Pieriewodka) oraz przesłany drogą mailową do wszystkich uczestników konkursu najpóźniej na tydzień przed planowanym rozstrzygnięciem.


Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do studentów filologii rosyjskiej i lingwistyki stosowanej z językiem rosyjskim i z językiem czeskim UMK.

2. W ramach konkursu należy samodzielnie przetłumaczyć ww. tekst.

3. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Warunki dostarczenia prac:

1. Przetłumaczony tekst należy przesłać

a. do 10 kwietnia 2020 roku,

b. na adres sekretarza konkursu mgr Kamili Sadowskiej-Krahl: Kamila.Sadowska-Krahl@umk.pl.

2. Do przekładu należy dołączyć informację o autorze przekładu (tj. imię i nazwisko, rok studiów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego).

3. Przyjęcie przekładu drogą elektroniczną powinno zostać potwierdzone przez sekretarza konkursu.

WSZYSTKIE PRZEKŁADY SĄ KODOWANE, A ICH AUTORZY POZOSTAJĄ ANONIMOWI AŻ DO ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU. PROSIMY O NIEPRZEKAZYWANIE PRAC CZŁONKOM JURY!!!


Warunki przyznawania nagród i wyróżnień:

1. W 14. edycji konkursu na najlepszy przekład przewidziana jest NAGRODA JURY.

a. Członkowie jury w składzie: dr Anna Graszek-Tańska, dr hab. Monika Krajewska, dr hab. Piotr Zemszał oceniają zakodowane przekłady otrzymane od sekretarza konkursu. Jury zamyka ocenę prac najpóźniej na dzień przed rozstrzygnięciem konkursu.

b. NAGRODA JURY przyznawana jest za zdobycie pierwszego miejsca. Członkowie jury zastrzegają sobie jednak możliwość przyznania dwóch pierwszych miejsc ex aequo, a także nadania wyróżnień dla przekładów odznaczających się ciekawymi rozwiązaniami translacyjnymi.

c. W przypadku przyznania dwóch pierwszych miejsc ex aequo nagroda będzie podzielona pomiędzy zwycięzców.

d. Zwycięski przekład – za zgodą autora oryginału – może dodatkowo zostać wyróżniony publikacją w Internecie.

2. Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

pozostałe wiadomości