[STRONA ARCHIWALNA] Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Absolwenci

Opinie dla absolwentów

Absolwentów, którzy chcieliby uzyskać z PJiKA różnego rodzaju opinie i rekomendacje prosimy przede wszystkim o kontakt z osobami, które prowadziły z Państwem najwięcej zajęć (najlepiej promotorami bądź opiekunami roku) i przypomnienie swoich podstawowych danych (imienia, nazwiska, rocznika, numeru indeksu). Ze względu na konieczność sprawdzenia w systemie USOS ocen, które nie są dostępne dla wszystkich prowadzących, oraz przedłożenia opinii Kierownikowi Pracowni, prosimy o zgłaszanie się z odpowiednim wyprzedzeniem – najpóźniej 2 tygodnie przed terminem, na który potrzebują Państwo tego typu dokument. W przeciwnym wypadku w referencjach zawarte będą jedynie informacje o czasie studiów i uzyskanej ocenie.