[STRONA ARCHIWALNA] Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Konferencje

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej jest organizatorem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Ponadto organizuje lub współorganizuje Dni Kultury Arabskiej, a także systematycznie uczestniczy w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

Międzynarodowe Sympozjum “Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

Wydarzenie Roku 2016: II Międzynarodowe Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu” zostało jednym z dwóch zwycięzców w plebiscycie Dziennika Toruńskiego „Nowości” na „Wydarzenie Roku 2016” w kategorii „Wydarzenie Historyczne”. Sympozjum zostało zgłoszone do konkursu jako współczesna odsłona Colloquium Charitativum, „przyjaznej rozmowy”, która miała miejsce w Toruniu w 1645 roku, a  przyświecał jej szczytny cel – pokojowy dialog pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań. Współczesną kontynuacją tejże rozmowy, a zarazem przypomnieniem wielowiekowych tradycji Torunia jako miasta pokoju i harmonijnego współistnienia wielu narodowości i kultur, było nasze naukowe spotkanie, które zgromadziło 70 przedstawicieli 15 krajów Europy, Azji i Afryki, reprezentantów Świata Zachodu i Świata Islamu. W czterech językach: polskim, angielskim, arabskim i rosyjskim prowadzili oni „przyjazną rozmowę” nt. różnych zagadnień politycznych i społecznych świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze. Dzięki temu konferencja była nie tylko spotkaniem ekspertów od problematyki tego świata, służąc wymianie refleksji naukowej, wiedzy i doświadczeń, ale także forum dialogu, dając okazję do kolejnego Colloquium Charitativum.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Dialog chrześcijańsko-muzułmański”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dydaktyka języka arabskiego”
“Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce”
“Dni Kultury Arabskiej”
“Dni Kultury Arabskiej i Muzułmańskiej”
Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Orient w literaturze – literatura w Oriencie”
Toruński Festiwal Nauki i Sztuki