[STRONA ARCHIWALNA] Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Collegium Humanisticum
ul. Bojarskiego 1
87-100 Toruń

zdjęcie nagłówkowe

Aktualności


UMK NA V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTWACH DEBAT UNIWERSYTECKICH W JĘZYKU ARABSKIM W DOHA W KATARZE

W dniach 14-21 marca 2019 roku reprezentacja studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierunku: lingwistyka stosowana – język francuski z arabskim w składzie: Pola Ambroziak, Natasza Mieczkowska, Agnieszka Sumyk i Maciej Zieliński, wzięła udział w V Międzynarodowych Mistrzostwach Debat Uniwersyteckich w Języku Arabskim w Doha w Katarze. W tym roku uczestniczyło w nich 106 drużyn z 52 krajów świata. Drużyna UMK przygotowywała się do Debat pod kierunkiem pani mgr Sumaya Al-Hawary z Pracowni Języka i Kultury Arabskiej. Udział w Debatach w Katarze był wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z językiem arabskim, rozwijania go na wielu płaszczyznach, nabycia nowych umiejętności, nie tylko językowych, pozwalających na przedstawianie opinii na różnorodne tematy: społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. Był także okazją do poznania i zawarcia wielu interesujących kontaktów z ludźmi z całego świata. Podczas pobytu w Katarze nasza drużyna miała również możliwość zwiedzenia tego ciekawego i egzotycznego kraju leżącego na Półwyspie Arabskim, odbycia podróży na pustynię i rejsu statkiem po wodach Zatoki Perskiej.


Szanowni Państwo, Studentki i Studenci Wydziału Filologicznego UMK,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone omówieniu wyników studenckich ankiet oceniających zajęcia prowadzone na Wydziale Filologicznym oraz badań satysfakcji studentów.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, dnia 12 marca 2019 roku w sali im. L. Kolankowskiego (307) w Collegium Maius w godzinach 12:30-14:00. W związku z powyższym w godz. 11:30-14:45 ogłasza się godziny dziekańskie na Wydziale Filologicznym.

Liczmy na Państwa obecność na spotkaniu.

Z poważaniem

/-/ Dr hab. Dariusz Pniewski
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydział Filologiczny UMK

/-/ Dr Adam Kola
Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Wydział Filologiczny UMK


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ORIENT W LITERATURZE – LITERATURA W ORIENCIE”

28-29 marca 2019 rok

Jednostki orientalne Wydziału Filologicznego, Zakład Japonistyki, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej mają przyjemność zaprosić pracowników i studentów naszego Wydziału do udziału w obradach 5. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie”, której tegoroczna edycja opatrzona jest podtytułem „Literatura wobec wolności i zniewolenia”. Kolejne spotkanie orientalistów, literaturoznawców, filologów, kulturoznawców i innych badaczy, którym bliski jest temat literatur orientalnych, inspiracji orientalnych czy przekazów na temat Orientu w literaturze zachodniej, odbędzie się w dniach 28-29 marca br. w gmachu Collegium Maius.

Pierwsza edycja konferencji „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie” odbyła się 6-7 marca 2014 roku. Podczas pierwszego i kolejnych spotkań poruszana była zróżnicowana problematyka, poczynając od zagadnień teoretycznych w zakresie literaturoznawstwa i translatoryki, poprzez wyniki różnego typu badań i analiz literackich wraz z ich implikacjami dla percepcji piśmiennictwa orientalnego w Polsce, Europie i na świecie, po polskie przekłady dzieł orientalnych, co pozwoliło na prezentację nie tylko aktualnego spojrzenia na sprawy znane i dyskutowane od dawna, ale także na przedstawienie koncepcji nowatorskich reprezentujących najnowsze nurty literaturoznawcze.

Tematem przewodnim 5. edycji konferencji jest „Literatura wobec wolności i zniewolenia”, która może stanowić podstawę do interesujących perspektyw badawczych, takich jak:

 • literatura jako laboratorium wolności i zniewolenia
 • literatura jako uwalnianie od…
 • literatura wobec totalitaryzmu
 • bunt, alienacja i dążenie do wolności w literaturze
 • literatura więzienna
 • obraz człowieka zniewolonego
 • motyw wolności i zniewolenia
 • relacje pomiędzy wolnością a filozofią egzystencjalną
 • swoboda twórcza i prawo eksperymentu ze słowem
 • autonomia twórcy
 • niezależność polityczna i ideowa twórcy i kreślonych przez niego bohaterów
 • symbole walki o wolność
 • definicje, topos i zakresy wolności i zniewolenia
 • … i wiele innych zagadnień związanych z przewodnim motywem bieżącej edycji.

Mamy nadzieję, że piąta edycja konferencji, rokrocznie gromadzącej badaczy zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, potwierdzi znaczenie OLLO jako ważnego forum, służącego wymianie poglądów oraz merytorycznej dyskusji nad literaturami orientalnymi oraz ich percepcji w Polsce, Europie i na świecie.

Szczegółowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://ollo2019.wordpress.com/

Program 5. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie”: https://ollo2019.files.wordpress.com/2019/02/ollo-2019_final_program.pdf


„ORIENT EXPRESS – SZTUKA”

Zaplanowana na rok 2019 trzecia edycja projektu „Orient Express”, opatrzona podtytułem „Sztuka”, poświęcona będzie różnym aspektom sztuki świata islamu w szerokim jej rozumieniu, począwszy od najczęściej kojarzonego z tym terminem pojęcia sztuki jako dorobku kulturowego cywilizacji w postaci dzieł artystycznych, poprzez oświeceniową koncepcję sztuk pięknych, do których zaliczono malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr, po najbardziej współczesne rozumienie sztuki, pozbawionej definicji i granic, jako wytworów odtwarzania rzeczy, konstruowania form czy wyrażania przeżyć zdolnych zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy ekspertów, którzy podczas comiesięcznych spotkań prezentować będą naszym odbiorcom wytwory cywilizacji muzułmańskiej w różnych jej odsłonach, uważamy bowiem, że stanowi ona jedyną w swoim rodzaju przestrzeń, której przypisano tak wiele tak istotnych funkcji: komunikacyjną (dzieło stanowi medium, za pomocą którego artysta porozumiewa się z odbiorcą), estetyczną (dzieło wywołuje u odbiorcy określone przeżycia estetyczne), poznawczą (odbiorą poznaje nie tylko dzieło, ale i związaną z nim historię), etyczną i wychowawczą (dzieło uczy, prezentuje właściwe wzorce, skłania do refleksji), metafizyczną (dzieło związane jest często ze sfera duchową, inspirowane religią i do niej nawiązujące), emocjonalną (dzieło niesie w sobie ładunek emocjonalny), ludyczną i terapeutyczną (dzieło jest formą zabawy, relaksu i odprężenia), integracyjną (dzieło wyzwala poczucie przynależności do danej grupy i związków z nią), identyfikacyjną (dzieło pomaga zachować tożsamość kulturową). Co więcej, uważamy, że sztuka stanowi przestrzeń, która nie zna granic, która nie zna podziałów, która nie zna odmienności. Przestrzeń, w której spotykają się, funkcjonują obok siebie lub wzajemnie się przenikają różne kultury, a jednocześnie przestrzeń, która jest wspólna dla wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia, wyznania, koloru skóry i innych odmienności, bowiem łączą ich te same uczucia i odczucia towarzyszące zarówno tworzeniu, jak i odbiorowi sztuki.

Podczas kolejnych spotkań damy uczestnikom okazję poznania świata muzułmańskiego przez pryzmat dziejów i współczesności sztuki islamu, jej wpływu na sztukę cywilizacji zachodniej, dla której stała się inspiracją na przestrzeni wieków, jej silnych związków z religią i tradycją, ale i próbie sprostania wyzwaniom XXI wieku, a wszystko to w atmosferze „podwieczorków międzykulturowych”, podczas których opowieści naszych gości przeplatać się będą ze swobodnymi rozmowami i pytaniami odbiorców, a towarzyszyć im będą orientalne zapachy i smaki aromatycznej kawy z kardamonem i herbaty z miętą oraz słodkich przysmaków, z których słyną kraje muzułmańskiego Orientu.

Chcemy po raz kolejny otworzyć torunianom okno na świat islamu, by skłonić ich do refleksji, do uświadomienia naszych zachowań etnocentrycznych poprzez powielanie stereotypów i utrwalanie uprzedzeń, wskazać możliwość, a raczej konieczność ich zmiany na postawy akceptacji i zrozumienia. Chcemy, by spotkania te służyły uwrażliwieniu na różnice kulturowe, wzmacnianiu szacunku wobec drugiego człowieka i jego kultury. Chcemy uświadomić torunianom, że spotkania z odmiennością i funkcjonowanie w wielokulturowej grupie niesie ze sobą wiele korzyści i ma istotny wpływ na naszą tożsamość, a przede wszystkim umożliwić im nabywanie umiejętności tworzenia i utrzymywania autentycznych kontaktów z przedstawicielami innych kultur opartych na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu odrębności, a także budowaniu poczucia więzi z otoczeniem. Chcemy przekonać naszych odbiorców, że ci „inni” żyją i mogą żyć wśród nas, a wnosząc w nasze społeczeństwo własne tradycje, obyczaje i systemy wartości nie tylko pozostają ambasadorami swoich krajów, kultur i religii, ale więcej – są naszymi nauczycielami i przewodnikami w kontaktach z członkami różnych kręgów kulturowych i narodów, w budowaniu „mostów porozumienia”, mówiąc innymi słowy – w kompleksowej umiejętności radzenia sobie w skomplikowanej rzeczywistości wielojęzycznego i wielokulturowego współczesnego świata.

Na wydarzenie złoży się 9 spotkań ułożonych w ramach tematycznych paneli. Odbywać się będą w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”.

ROZKŁAD JAZDY

PRZYSTANEK: WPROWADZENIE DO SZTUKI ISLAMU
czwartek, 31 stycznia 2019, godz. 17:00
Jak czytać sztukę islamu? – dr Magdalena Pinker

PRZYSTANEK: SZTUKA PERSKA
czwartek, 28 lutego 2019, godz. 17:00
Perski skarb w Toruniu. O malarstwie bliskowschodnim na podstawie polskich kolekcji – dr Magdalena Ginter-Frołow 

PRZYSTANEK: SZTUKA EBRU
czwartek, 21 marca 2019, godz. 17:00
Ebru – sztuka malowania na wodzie – Faruk Demir

PRZYSTANEK: SZTUKA GEOMETRII
czwartek, 25 kwietnia 2019, godz. 17:00
Geometryzacja w architekturze i sztuce narodów muzułmańskich – prof. dr hab. Mirosław Majewski

PRZYSTANEK: SZTUKA MODY
czwartek, 23 maja 2019, godz. 17:00
Czy hidżab może być glamour? Muslim Fashion czyli sztuka mody w świecie islamu – dr Blanka Rogowska

PRZYSTANEK: SZTUKA MAGII
czwartek, 27 czerwca 2019, godz. 17:00
Arabia magica – amulety, talizmany, magiczne symbole – prof. dr hab. Marek M. Dziekan

PRZYSTANEK: SZTUKA KALIGRAFII
czwartek, 24 października 2019, godz. 17:00
Arabska kaligrafia: pielgrzymka pióra, czary słów i  malarstwo słowa… – Małgorzata Al-Shahari

PRZYSTANEK: SZTUKA ARCHITEKTURY
czwartek, 21 listopada 2019, godz. 17:00
Meczet – zwierciadło islamu – dr Zdzisław Preisner

PRZYSTANEK: SZTUKA ODNAJDYWANIA
czwartek, 19 grudnia 2019, godz. 17:00
Ślady przeszłości – co historia sztuki zawdzięcza archeologii (Turkmenistan) – Dominika Kossowska-Janik

Wydarzenie po raz kolejny objęte zostało patronatem naukowym Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a także patronatami honorowymi Rektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, prof. dra hab. Andrzeja Sokali, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.


MISTRZOSTWA DEBAT W JĘZYKU ARABSKIM

W dniach 3-5 stycznia 2019 roku w hotelu Hilton w Wiedniu odbyły się Europejskie Mistrzostwa Debat w Języku Arabskim dla drużyn z Europy, zorganizowane przez Qatar Foundation. Wzięły w nich udział 22 drużyny z 15 krajów, w tym także drużyna reprezentująca Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W składzie naszej drużyny byli studenci II i III roku kierunku Lingwistyka Stosowana Język francuski z arabskim: Natasza Mieczkowska, Agnieszka Sumyk, Andrzej Kowalski i Maciej Zieliński. Studenci przygotowywali się do debat pod kierunkiem pani mgr Sumayi Al Hawary – lektora języka arabskiego na naszej Uczelni.

Pierwszy dzień Europejskich Mistrzostw Debat w Języku Arabskim poświęcono na trening, którego celem było przybliżenie uczestnikom formy debaty. Przez kolejne dwa dni odbywały się debaty pomiędzy drużynami. Tematyka debat była bardzo różnorodna i dotyczyła zagadnień z dziedziny polityki, historii, społeczeństwa i prawa. Drużyna naszej Uczelni wzięła udział w czterech debatach, dwukrotnie odnosząc zwycięstwo. Między innymi pierwszego dnia broniła tezy “Kary finansowe są porażką systemu karnego”, zaś ostatniego dnia tezy “Należy ograniczyć dzienne używanie internetu przez każdego człowieka”.

Poza samymi debatami, udział w Mistrzostwach w Wiedniu był świetną okazją do wymiany kulturowej i językowej z innymi uczestnikami tego wydarzenia, uczącymi się języka arabskiego oraz z samymi Arabami. Uczestnicy wzięli także udział w koncercie pieśni andaluzyjskich wykonywanych przy akompaniamencie lutni oraz mogli spróbować potraw kuchni arabskiej.

W marcu 2019 roku w Katarze odbędą się Międzynarodowe Mistrzostwa Debat w Języku Arabskim z udziałem 220 drużyn z całego świata. Drużyna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika również weźmie w nich udział reprezentując nasz kraj i naszą Uczelnię.


PRZYSTANEK WPROWADZENIE DO SZTUKI ISLAMU
czwartek, 31 stycznia 2019 godz. 17:00, Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu”
Jak czytać sztukę islamu? – dr Magdalena Pinker

Sztuka islamu, począwszy od VII wieku, rozwijała się na terenach rozciągających się od Półwyspu Iberyjskiego na zachodzie, aż po granice Chin na wschodzie. Rozpiętość geograficzna i zróżnicowanie etniczne sprawiły, że architektura i rękodzieło muzułmańskie charakteryzują się niezwykłą różnorodnością i bogactwem. Spotkanie będzie okazją do poznania specyfiki sztuki islamu oraz jej cech charakterystycznych. Pozwoli przybliżyć egzotyczny świat arabskich meczetów, tureckich pałaców i perskich manuskryptów.

Dr Magdalena Pinker – kuratorka Zbiorów Sztuki Orientalnej w Muzeum Narodowym w Warszawie; adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się architekturą i sztuką arabską, w szczególności zagadnieniami związanymi z muzułmańskimi kolekcjami w zbiorach polskich muzeów oraz tematem miasta w kulturze islamu.  Autorka publikacji na temat sztuki orientalnej, kuratorka wystaw poświęconych sztuce Wschodu.

Trzecia edycja projektu „Orient Express”, opatrzona podtytułem „Sztuka” i realizowana w 2019 roku, objęta została patronatem naukowym Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a także patronatami honorowymi Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i PrezydentaMiasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.


25 października (czwartek), godz. 17.00, Czytelnia Centrum Sztuki Współczesnej

Orient Express powraca po wakacyjnej przerwie!  Cykl kontynuowany będzie w formule spotkań z przedstawicielami Orientu mieszkającymi w Polsce, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współegzystowania osoby pochodzącej z innej kultury w naszym kraju.
Gościem spotkania będzie Egipcjanin Haytham Ghonem.


Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach IV Międzynarodowego Sympozjum „Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”, które odbędzie się w dniach 17-18 października 2018 roku w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizatorem konferencji jest – obok Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi – nasza Pracownia.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Sympozjum: https://islamicsymposium.wordpress.com/


TERMINY DYŻURÓW PRACOWNIKÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019

dr Magdalena Lewicka – poniedziałek godz. 15:00 – 16:30
dr Magdalena Kubarek – wtorek godz. 10:00 – 11:30
mgr Joanna Zastrzeżyńska – poniedziałek godz 10:00 – 11:30


OPIEKUN STUDENTÓW

Uprzejmie informujemy, że opiekunem wszystkich roczników studentów na kierunku filologia – specjalność: lingwistyka stosowana język francuski z językiem arabskim jest Pani dr Magdalena Kubarek.

dyżury: wtorek 10:00-11:30
pokój: C.3.55
tel. stacjonarny: 56 611 35 78
tel. komórkowy: 509 193 866
e-mail: magdakubarek@umk.pl


„ORIENT EXPRESS – LUDZIE”

Mając na uwadze ogromy sukces, jakim okazał się projekt „Orient Express” przygotowany i realizowany w 2017 roku przez Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, działające przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK, i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców oraz patronów naukowych i honorowych, od których otrzymaliśmy słowa podziękowania i wyrazy uznania, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Torunia i okolic do udziału w kolejnej edycji wydarzenia – „Orient Express – Ludzie”.

Podczas zaplanowanych na rok 2018 comiesięcznych spotkań tym razem oddamy głos nie przedstawicielom środowisk akademickich, jak miało to miejsce w trakcie pierwszej edycji projektu, nie naszym ekspertom od rozmaitych zagadnień związanych ze światem arabskim i kulturą arabsko-muzułmańską, lecz przedstawicielom tego właśnie świata i tej właśnie kultury, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę i tu, w naszym regionie, znaleźli swoje miejsce na Ziemi. Zaproszeni przez nas do udziału w tych spotkaniach goście, pochodzący z różnych krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, nie tylko prezentować będą wciąż tak mało znany, a zarazem tak intrygujący świat muzułmańskiego Orientu, jego dziejów i współczesności oraz różnych aspektów kultury, ale przede wszystkim skonfrontują ten świat z naszym światem, pokazując cały bagaż doświadczeń, który stał się ich udziałem z chwilą wyboru naszego kraju i naszego regionu na swoją dużą i małą ojczyznę.

W jakich okolicznościach trafili do Polski, jakie były motywy przyjazdu i decyzji o osiedleniu się tu na dłuższy czas, a nawet na stałe? Jakie posiadali wyobrażenia o naszym kraju i jakie były ich pierwsze wrażenia – zderzenie oczekiwań z rzeczywistością? Jakie są ich doświadczenia i refleksje z etapu wchodzenia w relacje ze społeczeństwem polskim i długoletnich z nim kontaktów? Jak odnajdują się w Polsce w życiu zawodowym i osobistym? Z jakim trudnościami spotkali się w naszym kraju i jakie mogą wskazać zalety życia w Polsce? Jakie stereotypy, pozytywne czy negatywne, na temat kraju ich pochodzenia, ich rodaków, arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego funkcjonują wśród Polaków? Jakie są najważniejsze różnice kulturowe pomiędzy społeczeństwem polskim a arabskim, a jakie można dostrzec podobieństwa? Jaki stosunek do nich charakteryzuje Polaków, czy są postrzegani jak sąsiedzi czy intruzi, czy zdarzało się, że byli ofiarami dyskryminacji na tle narodowym, rasowym, religijnym? Czy w Polsce mamy do czynienia z otwartością, tolerancją i szacunkiem wobec innych kultur, religii, ras, grup narodowych i etnicznych czy przeważają nastroje nasycone rasizmem, ksenofobią i islamofobią? Te i inne pytania te zadamy naszym gościom, by stały się punktem wyjścia do opowiedzenia ich historii, a co istotne – historie te będą także lustrem dla nas, lustrem, w którym znajdziemy nasze odbicie jako gospodarzy, społeczności przyjmującej i dzięki tym relacjom dowiemy się, jak postrzegani jesteśmy przez ludzi, dla których Polska – czasem z wyboru, czasem bez ich woli i preferencji – stała się drugą ojczyzną.

Z badań opinii publicznej przeprowadzanych w ostatnich latach jasno wynika, że niemal połowa Polaków przeciwna jest przyjmowaniu przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, a Arabowie znajdują się w grupie narodów najmniej pożądanych w roli sąsiadów czy współpracowników, przy czym argumenty, po jakie sięgają nasi rodacy dla wzmocnienia swoich racji sprowadzają się do tych samych twierdzeń: migranci z tego obszaru świata nie integrują się ze społeczeństwem przyjmującym ze względu na różnice kulturowe, co więcej – stanowią dla niego zagrożenie z powodu związanej z ich obecnością na Starym Kontynencie narastającej islamizacji i eskalacji terroryzmu. Warto podkreślić, że respondenci zwykle przyznają w tych badaniach, że nie posiadają własnych, konkretnych doświadczeń w tym zakresie, nie znają osobiście żadnego przedstawiciela świata arabskiego czy muzułmańskiego mieszkającego w Polsce, a co za tym idzie swoją opinię budują nie na procesach poznawczych, ale wyłącznie na podstawie doniesień medialnych czy wypowiedzi kręgów opiniotwórczych, w tym polityków.

Organizując nasze spotkania chcemy stworzyć okazję do poznania osób wywodzących się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego, do osobistego kontaktu z nimi, do dokonania oceny, na ile wizerunek kształtowany przez przekazy medialne i zakorzenione w świadomości społecznej stereotypy jest zgodny z rzeczywistością, a przede wszystkim – chcemy przekonać naszych odbiorców że – mimo różnic narodowościowych, kulturowych, religijnych – ci ludzie są tacy jak my. Żyjąc wśród nas od kilku lat czy dekad, podobnie jak my borykają się z trudnościami dnia codziennego, zabiegają o sukcesy zawodowe i szczęście osobiste, mają swoje pragnienia, dążenia i marzenia, które – bo tak potoczyły się ich losy – spełniać muszą nie w swojej ojczyźnie, lecz w Polsce. Wbrew przekazom medialnym nie są dla państwa obciążeniem, nie korzystają z pomocy socjalnej, nie stanowią źródła problemów społecznych czy napięć międzykulturowych, wręcz przeciwnie – doskonale realizują się w życiu zawodowym, rodzinnym, religijnym. Jak pokażemy w toku naszych spotkań, są wśród nich przedstawiciele najbardziej poważanych i obdarzonych zaufaniem społecznym zawodów: nauczyciele szkół podstawowych i średnich, lektorzy ośrodków językowych, wykładowcy akademiccy, lekarze z państwowych i prywatnych placówek medycznych, biznesmeni prowadzący mniejsze i większe firmy. Dominują wśród nich muzułmanie (choć są i chrześcijanie, stąd błędne jest wrzucanie wszystkich pochodzących ze świata islamu do „jednego worka”), swobodnie praktykujący swoją religię w Polsce, mniej lub bardziej zaangażowani tak w praktyki religijne, jak i działalność powołanych na szczeblu regionalnym muzułmańskich wspólnot. Zakładają stowarzyszenia i organizacje, centra kulturowe, związki wyznaniowe, lecz – co istotne – jednocześnie doskonale odnajdują się w polskich strukturach społecznych i państwowych, zintegrowani z polskim społeczeństwem, jakby na przekór teorii, że islamu nie da się pogodzić z demokracją, muzułmanin nie może być dobrym obywatelem, a obecne na Starym Kontynencie mniejszości z krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki są zdolne jedynie do alienacji. Zaproszeni przez nas goście są dowodem na to, że przedstawiciele świata islamu, którzy wybrali Polskę na swoją drugą ojczyznę, a nas na swoich przybranych rodaków i najbliższych sąsiadów, stanowią przykład udanej integracji i asymilacji. Żyją wśród nas – nie obok nas, lecz z nami – a wnosząc w nasze społeczeństwo własne tradycje, obyczaje i systemy wartości nie tylko pozostają ambasadorami swoich krajów, kultur i religii, ale więcej – są naszymi nauczycielami i przewodnikami w kontaktach z członkami różnych kręgów kulturowych i narodów, w budowaniu „mostów porozumienia”, mówiąc innymi słowy – w kompleksowej umiejętności radzenia sobie w skomplikowanej rzeczywistości wielojęzycznego i wielokulturowego współczesnego świata.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na powstanie projektu „Orient Express” wpłynęły dwa czynniki – z jednej strony wynika on z celów i zadań, dla realizacji których powołane zostało Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, tj. działanie na rzecz poznania i lepszego zrozumienia świata arabskiego i kultury arabsko-muzułmańskiej przez Polaków. Z drugiej zaś strony należałoby podkreślić istotne znaczenie projektu nie tylko na płaszczyźnie popularyzacji wiedzy, ale także – a może przede wszystkim – w kontekście wydarzeń, które stały się udziałem naszej Uczelni i naszego Miasta, co odbiło się głośnym echem tak w lokalnych, jak i ogólnopolskich mediach, a mianowicie – rasistowskiego ataku na studentów tureckich (wywodzących się właśnie z muzułmańskiego kręgu kulturowego) przebywających w Toruniu w ramach programu Erasmus, ataku, do którego doszło w nocy z 7 na 8 października ubiegłego roku.

Projekt „Orient Express” doskonale wpisuje się w strategię przyjętą w związku z tymi wydarzeniami przez władze Torunia i Uniwersytetu, co więcej – oznacza konkretne działania podjęte przez środowisko akademickie, mające na celu wzmocnienie społecznej świadomości dotyczącej tolerancji i akceptacji dla odmiennych kultur, wyznań, ras, a co za tym idzie poprawę wizerunku miasta i uczelni. Jak podkreślał w mediach prezydent Michał Zaleski, wydarzenia te „spowodowane były pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej”, a następnie dodał, że „samo zwiększenie środków bezpieczeństwa nic nie da”, ponieważ „trzeba zacząć od podstaw, od edukacji” (Toruński Tydzień Tolerancji, „Nowości” 11.11.2016). Te właśnie słowa przyjęliśmy jako motto przewodnie naszego projektu, uważamy bowiem, że nie ma lepszego momentu ani lepszej formy, by mówić o szacunku dla obcokrajowców i odmiennych kultur, zwłaszcza wobec pojawiających się na łamach prasy zarzutów o brak reakcji i konkretnych działań ze strony samorządu studenckiego UMK („Milczący samorząd”, „Nowości” z dn. 18.11.2016). Chcielibyśmy, by projekt „Orient Express” był odpowiedzią na te zarzuty i wyraźnym dowodem na to, że studenci nie tylko nie milczą w tej sprawie, ale są zaangażowani w działania na rzecz edukacji społecznej, tolerancji i akceptacji dla odmienności, a także na rzecz budowania pozytywnego wizerunku naszej Uczelni i naszego Miasta jako miejsc i środowisk otwartych na inne kultury. A przede wszystkim na – budzącą w ostatnim czasie wiele kontrowersji i obaw – kulturę arabsko-muzułmańską, której poznaniu i lepszemu zrozumieniu służyć ma przygotowany przez Koło Naukowe cykl spotkań.

Nazwa projektu nawiązuje do legendarnego pociągu pasażerskiego, którego pierwszy skład wyruszył w 1883 roku, stając się jedynym środkiem transportu łączącym dwa krańce Europy – wschód i zachód, a jednocześnie łączącym Stary Kontynent ze światem islamu – jego trasa wiodła bowiem z Paryża do Konstantynopola (dzisiejszego Stambułu). Co ciekawe, Orient Express nie tylko nie budził wówczas najmniejszych obaw, lecz więcej – szybko stał się symbolem komfortu i bogactwa, a podróżowali nim wybrańcy: osoby szlacheckiego pochodzenia, biznesmeni i dyplomaci. W podróż zaś naszym, współczesnym składem Orient Expressu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich tych, którzy są ciekawi świata, zafascynowani innymi kulturami i odległymi lądami w relacjach interesujących osób.

Na wydarzenie złoży się 9 spotkań ułożonych w ramach tematycznych paneli:

ROZKŁAD JAZDY:

PRZYSTANEK SYRIA – BASSAM AOUIL (czwartek, 25 stycznia 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK JEMEN – YOUSSEF AL-SHAHARI (czwartek, 22 lutego 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK PALESTYNA – BASHAR SHAER (czwartek, 22 marca 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK LIBIA – HASAN MARAI (czwartek, 26 kwietnia 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK SYRIA – SUMAYA AL-HAWARY (czwartek, 24 maja 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK LIBAN – KAMEL KHANAFER (czwartek, 21 czerwca 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK EGIPT – HAYTHAM GHONEM (czwartek, 25 października 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK TUNEZJA – LOTFI MANSOUR (czwartek, 29 listopada 2018, godz. 17:00)

PRZYSTANEK LUDZIE RELIGII – NEDAL ABU TABAQ (czwartek, 13 grudnia 2018, godz. 17:00)

Zgodnie z „Rozkładem jazdy”, spotkania te organizowane będą raz w miesiącu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Chcielibyśmy nadać im formę „podwieczorków międzykulturowych”, podczas których opowieści naszych gości przeplatać się będą ze swobodnymi rozmowami i pytaniami odbiorców, a towarzyszyć im będą orientalne zapachy i smaki aromatycznej arabskiej kawy i herbaty oraz słodkich przysmaków, z których słyną kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

Podobnie jak w pierwszej edycji wydarzenia i tym razem udało nam się pozyskać patronat naukowy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, a także patronaty honorowe Rektora ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK, prof. dra hab. Andrzeja Sokali, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia, Pana Michała Zaleskiego.


LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM I ROK I STOPNIA

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 9:30 Fonetyka jęz. francuskiego

LEKTOR KFR

GR 1 „0”

AB 2.15

9:45-11:15 Kultura Francji

dr M. Skibicki

GR 3

AB 3. 07

PNJAr

mgr S. Al – Hawary

C 3.47

Fonetyka jęz. francuskiego

dr R. Jarzębowska – Sadkowska

GR 5 Z

AB 2.15

Fonetyka jęz. francuskiego

dr R. Jarzębowska – Sadkowska

GR 4 0+

AB 2.15

PNJF – struktury i gramatyka praktyczna

dr M. Skibicki

GR 4 Z

AB 3.18

11:30-13:00 PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

Klasyczna literatura arabska (wykład)

dr M. Kubarek

C 3.50

Fonetyka jęz. francuskiego

dr R. Jarzębowska – Sadkowska

GR 3 0

AB 2.15

PNJF – struktury i gramatyka praktyczna

dr M. Skibicki

GR 4 Z

C 3.50

13:15-14:45 PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

PNJF – nauczanie zintegrowane

mgr A. Kołakowska

GR 2 0+

AB 3.18

PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

15:00-16:30 PNJF – nauczanie zintegrowane

mgr A. Kołakowska

GR 2 0+

AB 3.18

PNJF – Nauczanie zintegrowane

LEKTOR KFR

GR 3 „0”

AB 3.13

PNJF – konwersacje i rozumienie ze słuchu

mgr. E. Lajus

GR 4

C 3.47

PNJF – nauczanie zintegrowane

mgr A. Kołakowska

GR 2 0+

AB 3.18

PNJF – Nauczanie zintegrowane

LEKTOR KFR

GR 3 „0”

AB 2.15

PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

16:45-18:15 PNJF – nauczanie zintegrowane

mgr A. Kołakowska

GR 2 0+

AB 3.18

PNJF – Nauczanie zintegrowane

LEKTOR KFR

GR 3 „0”

AB 3.13

PNJF – konwersacje i rozumienie ze słuchu

mgr. E. Lajus

GR 4

C3.47

Zarys historii świata arabskiego

do I Wojny Światowej (wykład)

dr M. Kubarek

C 3.50

Wstęp do językoznawstwa

dr E. Kubicka

GR 3

AB 3.18

18:30-20:00 PNJF – nauczanie zintegrowane

mgr A. Kołakowska

GR 2 0+

AB 3.18

PNJF – Nauczanie zintegrowane

LEKTOR KFR

GR 3 „0”

AB 3.13

PNJF – język pisany i leksyka

mgr Ł. Ściesiński

GR 4

C 3.51

PNJF – Nauczanie zintegrowane

LEKTOR KFR

GR 3 „0”

AB 2.15

Kultura Francji

dr K. Trojanowski

GR 2

C 3.47

 

LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM II ROK I STOPNIA

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 9:30
9:45-11:15 Gramatyka opisowa jęz. francuskiego (morfologia)

GR 2

dr D. Lajus

AB 3.18

PNJF – język pisany i leksyka

GR 2

dr P. Bobowska – Nastarzewska

AB 1.13

Język arabski w prasie (ćw.)

dr M. Lewicka

C 3.50

11:30-13:00 PNJF – Struktury i gramatyka praktyczna

GR 2

dr M. Skibicki

AB 3.07

Seminarium przedmiotowe z zakresu językoznawstwa

dr P. Bobowska-Nastarzewska

AB 3.18

PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)

dr M. Lewicka

C 3.50

13:15-14:45 PNJF – konwersacje i rozumienie ze słuchu

GR 2

LEKTOR KFR

C 3.50

PNJAr

mgr S. Al-Havary

C 3.47

Wybrane zagadnienia literatury francuskiej (ćw.)

dr hab. A. Gęsicka

AB 3.13

PNJF – Struktury i gramatyka praktyczna

GR 3 Z

dr A. Kochanowska

AB 3.18

15:00-16:30
16:45-18:15 PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

Seminarium przedmiotowe z zakresu kulturoznawstwa

dr K. Trojanowski

C 3.47

Seminarium przedmiotowe z zakresu literaturoznawstwa

dr N. Nielipowicz

AB 3.13

PNJF – język pisany i leksyka

GR 3 Z

dr K. Trojanowski

C 3.47

18:30-20:00 PNJF – konwersacje i rozumienie ze słuchu

GR 3 Z

mgr Ł. Ściesiński

C 3.51

 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK FRANCUSKI Z JĘZYKIEM ARABSKIM III ROK I STOPNIA

ROZKŁAD ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019 Godz. PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 9:30 PNJF – tłumaczenia

GR 2

dr D. Lajus

AB 2.15

9:45-11:15 Seminarium licencjackie (językoznawstwo)

dr A. Walkiewicz

gabinet C 3.15

Historia języka francuskiego (konw.)

GR 2

dr A Walkiewcz

AB 3.13

11:30-13:00 Seminarium licencjackie językoznawstwo (traduktologia)

dr D. Lajus

gabinet C 3.44

PNJAr

mgr S. Al-Havary

C 3.47

PNJF – struktury i gramatyka praktyczna

GR 2

dr A. Kochanowska

AB 3.18

13:15-14:45 Język arabski w polityce i dyplomacji

dr M. Kubarek

C 3.50

Seminarium licencjackie (literaturoznawstwo)

dr N. Nielipowicz

gabinet C 3.43

Seminarium licencjackie

dr M. Skibicki

C 3.47

Historia języka arabskiego (konwersatorium)

dr M. Lewicka

C 3.50

15:00-16:30 PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

Współczesna literatura arabska (wykład)

dr M. Kubarek

C 3.50

PNJF – konwersacje i rozumienie ze słuchu

GR 2

mgr E. Lajus

AB 3.13

Seminarium licencjackie

dr M. Lewicka

C 3.50

16:45-18:15 PNJAr

mgr J. Zastrzeżyńska

AB 3.09

18:30-20:00