Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Programy studiów

Studia I stopnia:

Po 6 semestrach LICENCJAT

 • znajomość języka niemieckiego na poziomie odpowiadającym C1,
 • 900 godzin zajęć praktycznej nauki języka niemieckiego (8-12 godzin nauki języka tygodniowo przez 6 semestrów),
 • doskonalenie językowe w ramach autentycznej komunikacji uniwersyteckiej – prawie wszystkie zajęcia prowadzone w j. niemieckim,
 • programy nauczania otwarte na zagadnienia aktualne i interdyscyplinarne,
 • szansa na praktykę zawodową w firmach krajowych i zagranicznych,
 • bogata oferta stypendialna,
 • drugi język obcy (do wyboru angielski, czeski, francuski, hiszpański, rosyjski).

Programy studiów obowiązujące na studiach licencjackich.


Studia II stopnia:

po kolejnych 4 semestrach

MAGISTER FILOLOGII GERMAŃSKIEJ specjalność translatoryka

 • bardzo dobra znajomość j. niemieckiego (zajęcia na poziomie odpowiadającym C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego),
 • przygotowanie do pracy tłumacza dzięki wykwalifikowanej kadrze,
 • umiejętność pracy z tekstami różnego typu,
 • dobra orientacja w niemieckim obszarze kulturowym,
 • możliwe uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich (5 lat studiów).

Programy studiów obowiązujące na studiach magisterskich.