Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Obieg dokumentów w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego – przeczytaj zanim wyślesz wniosek!

  • W sprawach dotyczących Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego na poszczególnych latach studiów zapraszamy do kontaktu z koordynatorami zespołów PNJN, których nazwiska znajdują się w USOS w opisach zajęć danego cyklu.
  • Podania do Pani Prodziekan ds. Studenckich (o powtarzanie roku, wpis warunkowy na wyższy rok studiów, przepisanie ocen oraz Indywidualną Organizację Studiów) przed skierowaniem do Dziekanatu opiniuje koordynator kierunku “filologia germańska” Pani dr Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius.
  • Programem ERASMUS zajmuje się na germanistyce Pani prof. UMK Monika Tokarzewska.
  • Opiekunami I roku są – dla studiów licencjackich dr Anna Mikołajewska, dla studiów magisterskich prof. UMK Tomasz Waszak.
  • Zawodowymi praktykami studenckimi zajmuje się Pani mgr Agnieszka Kołakowska, a praktykami metodycznymi Pan mgr Krzysztof Strzemeski. Przed rozpoczęciem praktyk należy skontaktować się z koordynatorem i koniecznie zapisać się na ten przedmiot w USOS.
  • Koordynatorem studiów nauczycielskich jest Pan dr Krzysztof Koneczniak.
  • Z informacjami dotyczącymi rejestracji na zajęcia można zapoznać się tutaj, a dotyczącymi pomocy materialnej i stypendiów tutaj na stronach wydziałowych.
W komunikacji na Uczelni prosimy o korzystanie z poczty UMK i formułowanie maili w tonie formalnym, zawierających rzeczowy opis sprawy i informacje o kierującym je studencie. Umail nie generuje podpisów studenckich, więc trzeba pamiętać o podpisaniu się imieniem i nazwiskiem.

Podania mogą mieć formę podpisanych skanów dodanych do maila jako załączniki lub – jeśli sprawa nie wymaga skorzystania z wzoru podania – znaleźć się w treści podpisanego maila, wysłanego koniecznie z uczelnianego adresu studenta.