Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów

 

28 czerwca 2023 roku studenci z Koła Teatrologicznego Germanistów udali się wraz z opiekunem, prof. UMK Markiem Podlasiakiem, do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na spektakl „Dropie” w reżyserii Marcina Libery. Bardzo podobała się nam zabawna, pełna absurdu i groteski realizacja sceniczna książki Natalki Suszczyńskiej. Byliśmy pod wrażeniem doskonałej gry aktorskiej i oryginalnej scenografii.


Warsztaty teatralne w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu 

W dniu 9 grudnia 2019 roku studenci germanistyki wzięli udział w kolejnych warsztatach teatralnych. Cykl zajęć praktycznych, wzbogacających wiedzę o teatrze, zainicjował w marcu 2019 r. opiekun koła prof. UMK Marek Podlasiak we współpracy z dyrektorem ds. artystycznych Teatru im. Wilama Horzycy Pawłem Pasztą. W ramach grudniowych warsztatów, które  odbyły się w sali prób toruńskiego teatru, studenci zapoznawali się z różnymi technikami gry aktorskiej, w szczególności ze sposobami wyrażania na scenie stanów emocjonalnych. W części praktycznej warsztatów studenci prezentowali zaimprowizowane krótkie etiudy teatralne, w których ukazywali różnorodną skalę afektacji aktorskiej. W warsztatach uczestniczyli studenci I roku germanistyki wraz z opiekunem koła naukowego prof. UMK Markiem Podlasiakiem.

 


Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów na I Targach Kół Naukowych Wydziału Humanistycznego UMK

W dniu 24 października 2019 roku opiekun koła naukowego, prof. UMK Marek Podlasiak,  przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działalność koła naukowego na I Targach Kół Naukowych Wydziału Humanistycznego UMK.


Drugie spotkanie germanistów z „Natanem mędrcem” G. E. Lessinga w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu

W dniach 20 oraz 22 października 2019 roku studenci germanistyki (łącznie 29 osób) wraz z opiekunem Koła Teatrologicznego Germanistów, prof. UMK Markiem Podlasiakiem, udała się do Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu na spektakl „Natan mędrzec” G. E. Lessinga.


Blok edukacyjny dotyczący „Natana mędrca” G. E. Lessinga w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu

We współpracy z Teatrem im. Wilama Horzycy w dniu 12 marca 2019 roku odbył się blok edukacyjny dotyczący „Natana mędrca” G. E. Lessinga. Pierwszym punktem spotkania były zorganizowane dla studentów germanistyki warsztaty edukacyjne, które poprowadził dyrektor ds. artystycznych toruńskiego teatru – Paweł Paszta. W warsztatach teatralnych wzięło udział 22 studentów germanistyki wraz z opiekunem dr. hab. Markiem Podlasiakiem. Drugim punktem bloku edukacyjnego był spektakl „Natan mędrzec” w reżyserii Piotra Kurzawy, na który udała się 47-osobowa grupa studentów.


Dni Otwarte Wydziału Filologicznego 2018

Studencko-Doktoranckie Koło Teatrologiczne Germanistów UMK wzięło po raz drugi aktywny udział w organizowanych cyklicznie na Wydziale Filologicznym „Drzwiach Otwartych”. W ramach wydarzenia członkinie Koła Naukowego wygłosiły dwa wykłady. W dniu 11 kwietnia 2018 r. mgr Ewelina Trojanowska zaprezentowała zagadnienie „skandalu w teatrze” na przykładzie dramatu Thomasa Bernharda pt. „Przed odejściem w stan spoczynku” i jego realizacji scenicznych. Następnie mgr Karolina Jabłońska przedstawiła w swoim wystąpieniu główne założenia ideowe „Wilhelma Tella” Fryderyka Schillera, omówiła bogate tło historyczne związane z powstaniem dramatu oraz naszkicowała na wybranych przykładach teatralną recepcję „Wilhelma Tella” w Niemczech.


Dni Miast. Śladami Gotyku Toruń 2018

Studencko-Doktoranckie Koło Teatrologiczne Germanistów UMK wzięło aktywny udział w zorganizowanych przez GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej „Dniach Miast. Śladami Gotyku Toruń 2018” (8-11.03.2018r.).
Opiekun koła naukowego dr hab. Marek Podlasiak wygłosił w dniu 9.03.2018r. wykład inauguracyjny pt. „Dzieje teatru niemieckiego w Toruniu”. Natomiast doktorantki: p. mgr Karolina Jabłońska oraz p. mgr Ewelina Trojanowska wygłosiły referat pt. „Teatr jako medium transferu kulturowego. Działalność Doktorancko-Studenckiego Koła Teatrologicznego Germanistów na UMK w Toruniu”.
Uczestnikami „Dni Miast” byli stypendyści GFPS z Niemiec, Białorusi oraz Polski. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Torunia.

 


Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów w Teatrze Wybrzeże

W dniu 27 maja 2017 roku Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów zorganizowało wyjazd do Teatru Wybrzeże w Gdańsku na przedstawienie dramatu Fryderyka Schillera „Maria Stuart”, którego nowatorską realizację sceniczną przygotował Adam Nalepa. Gdańska inscenizacja „Marii Stuart” wyróżniała się wspaniałą grą aktorską (Dorota Kolak w roli Marii Stuart, Katarzyna Figura w roli królowej Elżbiety oraz Mirosław Baka jako hrabia Leicester) oraz interesującą scenografią i kostiumami (Maciej Chojnacki). Członkowie Koła Teatrologicznego Germanistów mieli wyśmienitą okazję do pogłębienia wiedzy na temat twórczości dramatycznej Fryderyka Schillera.


20 marca 2017 roku, w ramach dni otwartych Wydziału Filologicznego UMK,

w budynku Collegium Humanisticum odbył się wykład mgr Karoliny Jabłońskiej pt. ,,Inscenizacje teatralne Namiestnika Rolfa Hochhutha”. Prelegentka na wstępie zaprezentowała sylwetkę znanego niemieckiego dramaturga i powieściopisarza Rolfa Hochhutha, przybliżyła również pojęcie oraz najistotniejsze wyznaczniki teatru politycznego. Mgr Karolina Jabłońska w swoim wystąpieniu odniosła się do recepcji teatralnej ,,Namiestnika” w Polsce i w Niemczech. Mówiąc o odbiorze sztuki w Niemczech, referentka wspomniała o skandalach, jakie wywołała berlińska prapremiera ,,Namiestnika” w reżyserii Erwina Piscatora. Mgr Karolina Jabłońska skoncentrowała się przede wszystkim na polskiej inscenizacji sztuki w reżyserii Kazimierza Dejmka – zrealizowanej w Teatrze Narodowym w Warszawie. Prelekcję urozmaiciła ponadto prezentacja multimedialna zawierająca zdjęcia, które absolwentka toruńskiej germanistyki zebrała podczas badań prowadzonych w archiwum Teatru Narodowego. Wykład mgr Karoliny Jabłońskiej spotkał się z pozytywnym odbiorem zebranych.

 

 

 

 


Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt”

W dniach 22 oraz 23 maja 2016r. Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów zorganizowało wyjścia na dwa spektakle, prezentowane w ramach 23 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt”. W pierwszy dzień festiwalu kilku członków koła obejrzało w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki fascynującą inscenizację „Wroga ludu” Ibsena w reżyserii Thomasa Ostermeiera z Schaubühne z Berlina. Do istotnych elementów spektaklu należały interakcje aktorów z widzami, które w szczególny sposób zapiszą się w pamięci naszej grupy, gdyż w trakcie spektaklu jeden z aktorów nieoczekiwanie zajął miejsce pomiędzy studentami z naszego Koła Teatrologicznego i z widowni komentował wydarzenia rozgrywające się na scenie.

W drugi dzień festiwalu członkowie koła obejrzeli w hali Olimpijczyk projekt teatralny „Mein Kampf”, który przygotował zespół reżyserski „Rimini Protokoll” z Berlina: Helgard Haug i Daniel Wetzel. Reprezentanci politycznie zaangażowanego nowego teatru dokumentu zaprezentowali toruńskiej publiczności doświadczenia i przemyślenia świadków historii – tzw. „ekspertów codzienności” – związane z lekturą „Mein Kampf” Hitlera. Bodźcem do przygotowania spektaklu było naukowo-krytyczne wydanie „Mein Kampf” przez monachijski Institut für Zeitgeschichte w 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Studenckie Koło na „Krzyżakach” w Teatrze im. Wilama Horzycy

W dniu 13.04.2016r. Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów zorganizowało wyjście do Teatru im. Wilama Horzycy na spektakl „Krzyżacy” wg Henryka Sienkiewicza. O sukcesie zrealizowanej w toruńskim teatrze adaptacji scenicznej powieści noblisty zadecydowały interesujące rozwiązania scenograficzne, udane połączenie tradycji z nowoczesnością (kostiumy, projekcje video, muzyka) oraz bardzo dobra gra aktorska. Przed spektaklem opiekun koła, dr hab. Marek Podlasiak, przedstawił studentom historię budowy teatru w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wykład dr. hab. Marka Podlasiaka pt. „OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELE”

W dniu 7.04.2016r. odbyło się otwarte zebranie Studenckiego Koła Teatrologicznego Germanistów. Głównym punktem spotkania była prelekcja dr. hab. Marka Podlasiaka na temat „Oberammergauer Passionsspiele”. Referent zaprezentował zarys historii słynnych misteriów pasyjnych, wystawianych od 1634 roku w bawarskim Oberammergau. W ramach prezentacji zostały omówione najważniejsze elementy spektakli pasyjnych (struktura widowiska, scenografia, gra aktorska). Interesującym aspektem podjętym podczas wykładu było zagadnienie ideologicznego zawłaszczenia misteriów pasyjnych przez nazistów w okresie III Rzeszy. Prelekcja została wzbogacona bogatym materiałem zdjęciowym (fotosy przedstawiające poszczególne sceny spektaklu, zdjęcia z muzeum Teatru Pasyjnego w Oberammergau oraz przykłady tzw. bawarskiego Lüftlmalerei z motywami biblijnymi).


Konferencja naukowa
15 czerwca 2015 roku Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów zorganizowało konferencję studencko-doktorancką:
Teatr i dramat niemieckojęzyczny.
Od oświecenia do postmodernizmu.
Twórcy – tematy – konwencje

Program konferencji:
Powitanie uczestników konferencji: dr hab. Marek Podlasiak, Opiekun Studenckiego Koła Teatrologicznego Germanistów
Otwarcie konferencji: dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, Prodziekan Wydziału Filologicznego
Obrady:
Anna Milewska: Furien-Gestalten in Lessings Miss Sara Sampson und Emilia Galotti
Karolina Kołodziejska: Das Motiv des Rebellen in Schillers Wilhelm Tell
Dyskusja
Patrycja Wikarska: Das psychologische Porträt von Claire Zachanassian in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame

Ewelina Trojanowska: Das groteske Weltbild in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame. Alfred Ill in der Falle der absurden Wirklichkeit
Dyskusja/ Przerwa
Agnieszka Kiełbasińska: Andorra von Max Frisch als Parabelstück
Marzena Szymczak: Das Bild Österreichs in Thomas Bernhards Dramen: Heldenplatz und Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen
Wiktoria Wojtyra: Teatr semidokumentalny. Między faktem a fake’m.
Dyskusja


Koło naukowe w Teatrze Narodowym w Warszawie na „Zbójcach” Fryderyka Schillera

28 maja 2015 roku Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów wraz z opiekunem naukowym dr hab. Markiem Podlasiakiem zorganizowało wyjazd do Teatru Narodowego w Warszawie na spektakl „Zbójcy” Fryderyka Schillera. Uwspółcześnioną, nowatorską inscenizację dramatu Schillera przygotował Michał Zadara.


Wyjazd edukacyjny do Berlina

W dniach 8-11 grudnia 2014 roku opiekun Studenckiego Koła Teatrologicznego Germanistów – dr. hab. Marek Podlasiak – zorganizował wyjazd edukacyjny grupy studentów germanistyki do Berlina. Podczas pobytu w stolicy Niemiec intensywnie zapoznawaliśmy się z licznymi zabytkami i miejscami związanymi z historią oraz literaturą naszego zachodniego sąsiada. W programie zwiedzania były między innymi: Brama Brandenburska, dawne przejście graniczne Checkpoint Charlie, Gendarmenmarkt, Alexanderplatz, pozostałości muru berlińskiego (East Side Gallery), Schloss Charlottenburg, Potsdamer Platz, Unten den Linden oraz Kurfürstendamm. W St-Hedwigs-Kathedrale byliśmy przy grobie Bernharda Lichtenberga, któremu Rolf Hochhuth zadedykował dramat „Namiestnik”. W Wannsee odwiedziliśmy miejsce, w którym w 1811 roku Heinrich von Kleist popełnił samobójstwo. Znajduje się tutaj grób Kleista oraz Henrietty Vogel. Udaliśmy się także do Poczdamu, gdzie zwiedziliśmy park Sanssouci i poznaliśmy wiele ciekawostek związanych z życiem Fryderyka Wielkiego. Ukoronowaniem pobytu w Berlinie była wizyta w teatrze Berliner Ensemble, w którym byliśmy na przedstawieniu „Shakespeares Sonette”, zrealizowanym przez światowej sławy reżysera Roberta Wilsona. Zapadającą w pamięć muzykę do spektaklu skomponował Rufus Wainwright. W Berliner Ensemble zwiedziliśmy pokój Bertolta Brechta oraz gabinet Heleny Weigel.

W wyjeździe do Berlina udział wzięli następujący studenci filologii germańskiej: Agnieszka Kiełbasińska, Emilia Kuchta, Alicja Skonieczna, Anna Milewska, Karolina Kołodziejska, Bożena Szenkowska, Paulina Ludwiszewska oraz Julita Kosińska. Opiekunem grupy był dr hab. Marek Podlasiak.


Wyjazd do Gdyni na „Idąc rakiem” Güntera Grassa

Studenckie Koło Teatrologiczne Germanistów zorganizowało w dniu 1 czerwca 2014 roku wyjazd do Gdyni na spektakl „Idąc rakiem”, będący adaptacją noweli Güntera Grassa pod tym samym tytułem. Po przybyciu do Gdańska zapoznaliśmy się między innymi z efektami budowy powstającego w centrum miasta teatru szekspirowskiego. Następnie udaliśmy się do Gdyni, gdzie przed spektaklem opiekun koła naukowego – dr hab. Marek Podlasiak – przedstawił w formie miniwykładu historię największej w dziejach żeglugi morskiej katastrofy, jaką było zatopienie na Bałtyku przez sowiecką łódź podwodną pasażerskiego statku „Wilhelm Gustloff” w ostatniej fazie II wojny światowej. Te tragiczne wydarzenia stały się kanwą fabularną noweli Grassa. Spektakl przygotowany przez Teatr Miejski w Gdyni został zaprezentowany na żaglowcu „Dar Pomorza”, który przekształcił się w scenę teatralną.

W wyjeździe do Gdyni udział wzięli następujący studenci filologii germańskiej: Aleksandra Brzóskiewicz, Natalia Chodorowska, Aleksandra Grobelna, Karolina Kołodziejska, Kamila Konat, Angelika Krawiec, Emilia Kuchta, Anna Milewska, Alicja Skonieczna, Mateusz Swakowski, Ewelina Trojanowska oraz Monika Węgrzyńska. Opiekunem grupy był dr hab. Marek Podlasiak.


Prelekcja dr. hab. Marka Podlasiaka

„TEATR NA DAWNYCH POCZTÓWKACH”

10 kwietnia 2014 roku odbyła się PREZENTACJA 184 UNIKALNYCH ZDJĘĆ BUDYNKÓW TEATRALNYCH WZNIESIONYCH PRZEZ WIEDEŃSKĄ FIRMĘ „FELLNER & HELMER” W WIELU EUROPEJSKICH MIASTACH (OD AUGSBURGA PRZEZ TORUŃ DO WIEDNIA)