ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

ETNOLOGIA – ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studenci Katedry Etnologii i Antropologii UMK mogą rozwijać swoje zainteresowania nie tylko realizując program nauczania. Biblioteka specjalistyczna pozwala na poszerzanie wiedzy tak indywidualnie jak i pod kierunkiem pracowników Katedry. Badania terenowe, praktyki instytucjonalne, działania prowadzone w ramach wolontariatu w instytucjach współpracujących z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK pozwalają na poszerzanie wiedzy praktycznej z zakresu animacji kulturowej, muzealnictwa i metod badawczych charakterystycznych dla etnologii.

Studenci naszego kierunku są członkami Koła Naukowego Studentów Etnologii – Antropologii Kulturowej. W ramach jego działalności uczestniczą w wyjazdach badawczych oraz mają możliwość publikowania efektów prowadzonych przez siebie badań w czasopiśmie studenckim „Okolice”. Czynnie włączają się w życie Katedry, organizując spotkania naukowe (m. in. konferencje) i popularyzatorskie. Uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez inne wydziały i uczelnie. Prowadzą także współpracę międzynarodową.