FILOLOGIA POLSKA

Sekretariat (pok. 121)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

zdjęcie nagłówkowe

Kartka z historii

Instytut Filologii Polskiej został powołany w 1969 roku. Mieścił się w Collegium Maius, najstarszy spośród budynków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dawna siedziba wojewody pomorskiego, usytuowana na obrzeżach staromiejskiej części Torunia, przy ul. Fosa Staromiejska 3. Instytut działał w ramach Wydziału Humanistycznego. We wrześniu 1999 roku Wydział zmienił nazwę na Filologiczny, a Instytut został podzielony na dwa: Instytutu Literatury Polskiej i Instytut Języka Polskiego.

Instytut Literatury Polskiej tworzyły:

Zakład Literatury Staropolskiej
Zakład Literatury Oświecenia
Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu
Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego
Zakład Polskiej Literatury Współczesnej
Zakład Teorii Literatury
Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej
Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
Pracownia Badań Emigracji

Instytut Języka Polskiego tworzyły:

Zakład Historii Języka Polskiego
Zakład Teorii Języka
Zakład Współczesnego Języka Polskiego

Po wejściu w życie nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z dniem 30 września 2019 roku oba Instytuty przestały istnieć. Wydział po 20 latach powrócił do nazwy Wydział Humanistyczny, na którym zostały powołane trzy Instytuty, w tym Instytut Literaturoznawstwa i Instytut Językoznawstwa. W ramach tego pierwszego powstały cztery Katedry, a tego drugiego dwie. Są one odpowiedzialne za prowadzenie kierunku filologia polska oraz lingwistyka praktyczna i copywriting.

Studenci mają możliwość podejmowania kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych.