FILOLOGIA POLSKA

Sekretariat (pok. 121)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

zdjęcie nagłówkowe

Studia I i II stopnia

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Program studiów

Studia trwają trzy lata. Student realizuje jedną z dwóch specjalności: ogólną (tu do wyboru ma dwa moduły: nauczycielski lub ogólnopolonistyczny) lub edytorsko-wydawniczą.

W ramach specjalności ogólnej (ogólnopolonistycznej) student uzyskuje szerokie kwalifikacje ogólnopolonistyczne (wiedzę m.in z zakresu historii i teorii literatury, poetyki, krytyki literackiej, przedmiotów językoznawczych – historia języka, językoznawstwo ogólne).

W ramach specjalności ogólnej (nauczycielskiej) student uzyskuje wiedzę i umiejętności uprawniające go do kontynuowania kształcenia na specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia, a w efekcie do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

W ramach specjalności edytorsko-wydawniczej część przedmiotów zastąpiona jest zajęciami dotyczącymi rynku wydawniczo-księgarskiego, edytorstwa naukowego i tekstologii, redagowania i opracowywania tekstów itp.

W czasie trzeciego roku student realizuje 60 godzin praktyk (specjalność ogólna, moduł ogólnopolonistyczny i specjalność edytorsko-wydawnicza) lub 30 godzin praktyk (specjalność ogólna, moduł nauczycielski), uczestniczy w seminarium dyplomowym, w ramach którego jest zobowiązany do napisania pracy licencjackiej. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po zdaniu którego można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Program studiów

W ramach studiów II stopnia student może realizować jedną specjalność:

  • specjalność akademicka,
  • specjalność nauczycielska,
  • specjalność nowe edytorstwo i copywriting.

UWAGA!!! Uruchomienie danej specjalizacji jest uwarunkowane liczbą osób zainteresowanych jej realizowaniem.