FILOLOGIA POLSKA

Sekretariat (pok. 121)
ul. Fosa Staromiejska 3 (Collegium Maius)
87-100 Toruń

tel./fax 56 611 35 35
e-mail: filpol@umk.pl

Facebook

Blog – polonistykaumk.com

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla kandydatów na studia

 

SPOSÓB PROWADZENIA NABORU

Nabór na filologię polską jest prowadzony przez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Nabór na Studia Podyplomowe jest prowadzony przez sekretariat.

 

ZASADY NABORU NA STUDIA I i II STOPNIA

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia, kierunek filologia polska są przyjmowane na podstawie wyniku pisemnej części matury z języka polskiego (poziom podstawowy – przelicznik 0,5, poziom rozszerzony – przelicznik – 1,0). Kandydat wskazując w Internetowej Rejestracji Kandydatów kierunek filologia polska wybiera jednocześnie specjalność (ogólna lub edytorsko-wydawnicza).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek filologia polska są przyjmowane na podstawie konkursu ocen ze studiów. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, magistra lub równoważny dowolnego kierunku z obszaru nauk humanistycznych. Pod uwagę jest brana średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,6), ocena egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,2) oraz ocena pracy dyplomowej (przelicznik 0,2). Jeżeli kandydat ukończył studia, na których nie pisał pracy dyplomowej, to pod uwagę są brane: średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (przelicznik 0,75) oraz ocena egzaminu dyplomowego (przelicznik 0,25).

 

SZCZEGÓŁY – INFORMACJA O AKTUALNYCH LIMITACH MIEJSC, WYMAGANYCH DOKUMENTACH ITP. ZNAJDUJĄ SIĘ W Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

ZASADY NABORU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Studia Podyplomowe w zakresie Redakcyjno-Wydawniczym

Podyplomowe Studium Logopedii

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego