Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Specjalizacje – lingwistyka praktyczna i copywriting

Studenci I roku lingwistyki praktycznej i copywritingu w maju otrzymują w czasie zajęć deklaracje wyboru specjalizacji. Każdy student musi zrealizować dwa moduły specjalizacyjne. Co roku uruchamiane są te moduły, które – zgodnie z deklaracjami studenckimi – cieszą się największym zainteresowaniem.

Moduły do wyboru to:

komunikacja publiczna

 • Redagowanie i korekta tekstów (30 godzin, semestr III)
 • Lingwistyczne podstawy przetwarzania informacji (30 godzin, semestr III)
 • Językowa kreacja osoby (15 godzin, semestr III)
 • Podstawy public relations (30 godzin, semestr IV)
 • Sztuka dyskutowania (30 godzin, semestr IV)
 • Trudności komunikacyjne w praktyce (15 godzin, semestr IV)
 • Język w Internecie i pozycjonowanie stron www (30 godzin, semestr V)
 • Komunikacja prawna i prawnicza (30 godzin, semestr V)
 • Język w kampaniach medialnych i marketingowych (30 godzin, semestr V)

komunikacja międzykulturowa

 • Wprowadzenie do językoznawstwa zewnętrznego (30 godzin, semestr III)
 • Polityka językowa (15 godzin, semestr III)
 • Etnolingwistyka (30 godzin, semestr III)
 • Profilowanie psycholingwistyczne (30 godzin, semestr IV)
 • Etykieta językowa (30 godzin, semestr IV)
 • Komunikacja perswazyjna (15 godzin, semestr IV)
 • Geograficzne i środowiskowe zróżnicowanie polszczyzny (30 godzin, semestr V)
 • Języki i kultury świata (30 godzin, semestr V)
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (30 godzin, semestr V)

turystyka literacko-kulturowa

 • Wprowadzenie do geografii literackiej i kulturowej (15 godzin, semestr III)
 • Geopoetyka (30 godzin, semestr III)
 • Socjologia sztuki (30 godzin, semestr III)
 • Topografia literatury i sztuki polskiej i światowej (15 godzin, semestr IV)
 • Nowe media w turystyce (15 godzin, semestr IV)
 • Podróże literackie (30 godzin, semestr IV)
 • Poetyka miasta (15 godzin, semestr IV)
 • Muzea, teatry, opery, sale koncertowe i instytucje kultury na świecie (30 godzin, semestr V)
 • Literatura i sztuka regionalna oraz regionalizm w literaturze i sztuce (30 godzin, semestr V)
 • Promocja turystyki literackokulturowej (15 godzin, semestr V)
 • Działalność biura turystycznego (15 godzin, semestr V)

copywriting i retoryka praktyczna

 • Od retoryki do hipertekstu (30 godzin, semestr III)
 • Reklama (I) – teoria (30 godzin, semestr III)
 • Źródła i wyszukiwanie informacji (15 godzin, semestr III)
 • Retoryka w cyberprzestrzeni (30 godzin, semestr IV)
 • Reklama (II) – historia (30 godzin, semestr IV)
 • Portale społecznościowe i blogosfera (15 godzin, semestr IV)
 • Reklama (III) – praktyka (copywriting) (30 godzin, semestr V)
 • Działalność agencji reklamowej (30 godzin, semestr V)
 • Kreatywność i innowacyjność (30 godzin, semestr V)