Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Koła naukowe

Koło Naukowe “Dziewiętnastowieczni”

Opieka merytoryczna: dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMKdr Mirosława Radowska-Lisak

FB: https://www.facebook.com/dziewietnastowieczni

Blog: http://dziewietnastowieczni.blogspot.com/

Kontakt: 19wieczni@gmail.com

 

Koło Recytatorów Instytutu Literatury Polskiej “Heksametr”

Opieka merytoryczna: dr hab. Elżbieta Kruszyńska,prof. UMK

Kontakt: amela@umk.pl

 

Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani”

Opieka merytoryczna: dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK

FB: https://www.facebook.com/wyjustowani?fref=ts

Strona: https://edytorstwoumk.com/edytorskie-kolo-naukowe-wyjustowani/

Kontakt: koloedytorskieumk@gmail.com

 

Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej

Opieka merytoryczna: dr hab. Paweł Tański, prof. UMK

FB: facebook.com/klffumk

Strona: klff.umk.pl

Kontakt: klffumk@gmail.com

 

Koło Naukowe Teoretyków Literatury UMK

Opieka merytoryczna: dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK

FB: https://www.facebook.com/groups/117631428760158/

Blog: http://koloteoretykowliteratury.blogspot.com/

Kontakt: kolo.teoretykow.umk@gmail.com

 

Młodopolskie Koło Naukowe UMK

Opieka merytoryczna: dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UMK

FB: https://www.facebook.com/search/top/?q=m%C5%82odopolskie%20ko%C5%82o%20naukowe%20umk

Kontakt: alef2@wp.pl

 

Koło Badaczy Kultury Przedromantycznej

 

Koło Językoznawców “Elipsa”

Opieka merytoryczna: dr Sebastian Żurowski

Strona: https://www.human.umk.pl/elipsa/

Kontakt: sknj.elipsa@gmail.com

 

Studenckie Koło Naukowe „Coffeewriters UMK”

Opieka merytoryczna: dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK, Ewa Gutmańska-Gralak

Strona internetowa/blog: coffeewritersumk.wordpress.com
Facebook: Coffeewriters UMK
Instagram: @coffeewriters_umk/
Linkedin: linkedin.com/company/coffeewriters-umk/
Kontakt: coffeewritersumk@yahoo.com