Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Praktyki – lingwistyka praktyczna i copywriting

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UMK ds. Praktyk Studenckich dla kierunków: lingwistyka praktyczna i copywriting,

dr hab. Radosław Sioma

DYŻURY:
Collegium Maius
ul. Fosa Staromiejska 3
pok. 202
e-mail: sioma@umk.pl

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Ze względu na specyfikę kierunku, a także w dbałości o umożliwienie studentom „Lingwistyki praktycznej i copywritingu” uzyskania jak najbogatszego doświadczenia zalecana liczba godzin miesięcznej praktyki wynosi 170, co łącznie daje 510 godzin praktyk.

 

W założeniach student odbywa praktyki w co najmniej trzech różnych przedsiębiorstwach w wymiarze co najmniej dwóch tygodni (łącznie trzy miesiące). Wymiar praktyki w odniesieniu do jednego miesiąca wynosi od 100 do 170 godzin roboczych.

Studenci są rozliczani z praktyk zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych uchwalonym przez Radę Wydziału Filologicznego 14 maja 2013 roku (z wyłączeniem punktu mówiącego o minimalnej liczbie godzin – 60, która w przypadku kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting została podniesiona). Nad realizacją praktyk czuwa Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego ds. Praktyk.

Studenci mogą organizować sobie praktykę we własnym zakresie (po uzyskaniu zgody Pełnomocnika ds. Praktyk na odbycie ich w danej instytucji, organizacji, przedsiębiorstwie), mogą także być kierowani do instytucji, z którymi Wydział Filologiczny zawarł stosowne porozumienia lub od których uzyskał listy intencyjne.

Praktyka pozostaje w ścisłym związku z działaniem instytucji i przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz przy współpracy z instytucjami samorządowymi – Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta w Toruniu.