Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Praktyki studenckiePrzed przystąpieniem do realizacji praktyk zawodowych student musi poprosić prodziekan ds. studenckich o wyrażenie zgody na odbycie praktyki. W treści e-maila należy zamieścić informacje: imię, nazwisko, kierunek studiów, rok studiów, miejsce praktyk.


Archiwum