KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Praktyki studenckie
Studenci, którzy w listopadzie i grudniu będą odbywać praktyki pedagogiczne i przedmiotowo-metodyczne (nauczycielskie), proszeni są o dostarczenie dokumentów do dnia 30 listopada 2021 r. Po tej dacie niemożliwe będzie złożenie zapotrzebowania w systemie XPRIMER.