Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Aktualności IJP

Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych

obrazek:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

Międzynarodową Konferencję Online
Języki słowiańskie w badaniach frazeologicznych,

organizowaną przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku.

Zamiarem organizatorów jest stworzenie szerokiego forum dyskusyjnego dla badaczy zajmujących się frazeologią słowiańską w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy zarówno zwolenników tradycyjnego ujmowania frazeologii jako subdyscypliny leksykologii, jak i przeciwników wprowadzania do opisu opozycji jednostka słownikowazwiązek frazeologiczny. Czekamy na wystąpienia o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i zawierające analizy konkretnych jednostek lub ich grup. Oprócz artykułów naukowych przyjmowane będą także teksty krótsze o charakterze komunikatów z prowadzonych badań.       

Konferencja będzie miała innowacyjną formę. Przesłane przez Państwa artykuły i komunikaty zostaną zamieszczone na platformie konferencyjnej pod adresem https://moodle.umk.pl/JSBF. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy będą mogli wyrazić swoje opinie o przesłanych tekstach za pośrednictwem forum umieszczonego na platformie (dyskusja w trybie asynchronicznym, fora pod tekstami). Następnie w dniach 9 i 10 listopada odbędą się dyskusje w trybie synchronicznym (wideokonferencje). Proponujemy Państwu następujące formy udziału w konferencji:

  1. przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;
  2. przesłanie artykułu/komunikatu, udział w dyskusji na forach pod tekstami;
  3. udział w dyskusji na forach pod tekstami, udział w wideokonferencjach;
  4. udział w dyskusji na forach pod tekstami;
  5. udział w wideokonferencjach.

Prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym wybranej przez Państwa formy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Językami konferencji są języki słowiańskie.

            Wszystkie przesłane artykuły oraz dyskusje na forach będą dostępne na platformie MODDLE (https://moodle.umk.pl/JSBF) do końca 2018 roku. Przewidujemy ponadto wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Koszt publikacji wynosi 20 euro (lub równowartość w PLN z uwzględnieniem kursu euro w dniu dokonywania płatności). Osoby zainteresowane  drukiem artykułu w monografii prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Termin przyjmowania tekstów do druku i dokonywania wpłat to 31 stycznia 2018 roku. Opłatę za publikację należy uiścić przelewem bankowym  na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: frazeologia slowianska, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Poniżej podajemy harmonogram konferencji.

Opis

Termin

Przysyłanie formularzy zgłoszeniowych na adres mge@umk.pl lub amoroz@umk.pl

do 30 czerwca 2017 roku

Rejestracja uczestników konferencji na platformie MOODLE

do 15 lipca 2017 roku

Przesyłanie artykułów lub komunikatów przez uczestników konferencji

do 30 września 2017 roku

Zamieszczenie przysłanych tekstów na platformie, otwarcie dyskusji w trybie asynchronicznym (fora pod tekstami)

10 października 2017 roku

Zamknięcie dyskusji na forach pod tekstami

28 października 2017 roku

Podsumowanie dyskusji na forach pod tekstami, prezentacja planu wideokonferencji

5 listopada do 2017 roku

Przeprowadzenie wideokonferencji

9 i 10 listopada, od godziny 9 do 16, we wcześniej wyznaczonych sekcjach

Przysyłanie artykułów do druku i dokonywanie wpłat na publikację 

do 31 stycznia 2018 roku

W celu zgłoszenia się na konferencję prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy dołączony poniżej do zaproszenia i przesłać na adres mge@umk.pl lub amoroz@umk.pl. Na podstawie danych z formularza zarejestrujemy Państwa na platformę MOODLE i prześlemy informację zwrotną z instrukcją korzystania z platformy.

 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!

                                                                       Komitet organizacyjny:

                                                                       dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

                                                                       dr hab. Andrzej Moroz

                                                                       dr Krystyna Bojałkowska

pozostałe wiadomości