Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Aktualności IJP

Synchronia i diachronia

obrazek:

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji

Języki słowiańskie w kontekstach kultur dawnych i współczesnych,

 będącej siódmym spotkaniem z cyklu

Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi.

Konferencja dotyczy naukowo ważkiego zagadnienia języka jako składnika, a zarazem wyraziciela kultury narodowej. Zamiarem organizatorów jest przeprowadzenie dyskusji zarówno na tematy ogólnometodologiczne, jak i szczegółowe, związane z problematyką odzwierciedlania zjawisk kulturowych w dawnych i współczesnych językach słowiańskich.

Zapraszamy do udziału nie tylko doświadczonych badaczy, ale także młodych adeptów językoznawstwa, którzy będą mogli się zaprezentować w drugim dniu konferencji podczas obrad plenarnych. Językami wystąpień są wszystkie języki słowiańskie. Efektem konferencji będzie monografia tematyczna, w której skład wejdą przedstawione podczas konferencji opracowania pozytywnie zaopiniowane przez recenzentów.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, w Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, w dniach 7-8 września 2017 roku. Zgłoszenia na dołączonym formularzu prosimy przesyłać na adres synchronia2013@umk.pl do 30 kwietnia 2017 r. O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy zaś najpóźniej do 15 maja 2017 r.

Koszt konferencji wynosi 350 zł (dla doktorantów – 300 zł). Kwota ta obejmuje koszty organizacji konferencji, posiłki, uroczystą kolację, program kulturalny oraz druk monografii. Opłatę za uczestnictwo w konferencji należy uiścić do 30 czerwca 2017 r. przelewem bankowym  na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: synchronia i diachronia, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Osoby z zagranicy opłatę konferencyjną mogą wpłacić w trakcie konferencji.    

 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa zgłoszenia!

                                                                       Komitet organizacyjny:

                                                                       dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak

                                                                       dr Joanna Kamper-Warejko

                                                                       dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska

pozostałe wiadomości