Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Struktura systemu

System zarządzania jakością na UMK


KSIĘGA JAKOŚCI

Działanie systemu zarządzania jakością na UMK


Dokumenty ogólnouczelniane

Struktura systemu

Identyfikacja oczekiwań studentów

Ocena zajęć przez studentów

Hospitacje zajęć

Badanie losów absolwentów

Badanie satysfakcji studentów

Badanie satysfakcji pracowników

Działania doskonalące