Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Texte → Wir empfehlen

Joanna Drejer, Izabella Parowicz: Kurrenta. Zeszyt ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego. Słubice: Fundacja Dobro Kultury 2021, 144 S. ISBN 978-83-947075-3-8.
Harald Süß: Dawne pismo niemieckie. Podręcznik do nauki pisma neogotyckiego, übers. von Joanna Drejer. Słubice: Fundacja Dobro Kultury 2021, 84 S. ISBN 978-83-947075-4-5.
Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska: Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny: (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski), Bd. 1: 307 S., Bd. 2: 315 S. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2020. ISBN: 978-83-65127-64-8.
Jan Borm, Joanna Kodzik: German Representations of the Far North (17th-19th Centuries): Writing the Arctic. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 2020, 300 S. ISBN: 1-5275-6022-8.
Marta Sikorska: Smak i tożsamość. Polska i niemiecka literatura kulinarna w XVII wieku. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 2019, 304 S. ISBN: 978-83-66104-14-3.
Klaus-Dieter Herbst: Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher. Jena: HKD 2019, 1916 S. ISBN 978-3-941563-26-1.
Jan Michał Kossowicz: Diariusz podróży po Europie (1682-1688), bearb. von Anna Markiewicz. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 2017, 747 S. ISBN 978-83-63580-80-3.
Rzeczpospolita w oczach podróżników z Francji i Niemiec, (Hg.) Anna Mikołajewska, Włodzimierz Zientara. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie 2014, 212 S. ISBN 978-83-63580-44-5.