Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
obrazek nr 1

Nagroda Teatralna UMK

Nagroda Teatralna UMK jest przyznawana od 2003 roku  na mocy umowy między Rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika a dyrekcją Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. W latach późniejszych zostały podpisane umowy w tej kwestii z Teatrem „Baj Pomorski” oraz Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrem Muzycznym. Inicjatorem przyznawania nagrody dla autorów największego wydarzenia artystycznego sezonu był prof. dr hab. Janusz Skuczyński, w jego zamyśle miała to być forma uhonorowania najlepszych artystów (aktorów, reżyserów, scenografów etc.) lub najciekawszych artystycznie przedstawień danego sezonu w Toruniu. Nagrodę przyznaje pięcioosobowe jury złożone z przedstawicieli środowiska akademickiego, które od początku istnienia toruńskiego uniwersytetu żywo interesowało się działalnością miejscowych scen, niejednokrotnie współtworzyło ich repertuar lub uczestniczyło w dyskursie krytycznoteatralnym. Skład jury przyznającego Nagrodę Teatralną UMK z biegiem lat ulegał zmianom, w sezonie 2019/2020 tworzą je (w kolejności alfabetycznej):

Dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
Dr hab. Artur Duda, prof. UMK
Dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK
Dr hab. Władysław Sawrycki, prof. UMK
Dr Marzenna Wiśniewska.

Przez lata nagroda miała charakter rzeczowy, laureaci otrzymywali grafiki i obrazy ufundowane przez Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Od 2018 roku podczas premier lub festiwalowych wieczorów w każdym z trzech teatrów wręczana jest oryginalna ceramiczna statuetka zaprojektowana i wykonana przez artystkę rzeźbiarkę Anitę Oborską-Oracz.

 


Uroczystość wręczenia Nagrody Teatralnej UMK w sezonie 2019/2020


Laureatami Nagrody Teatralnej UMK w sezonie 2018/2019 zostali:

– w Teatrze im. Wilama Horzycy Paweł Tchórzelski „za dojrzałą kreację Krzysztofa w spektaklu Aktorzy prowincjonalni. Jury doceniło to, że stworzony przez Pawła Tchórzelskiego bohater, który zmaga się bez sukcesu z rolą Konrada w Wyzwoleniu Wyspiańskiego, z powodzeniem odsłania moralne i życiowe problemy związane z zawodem aktora – zwłaszcza w wymiarze niezależności myślenia i prawa do ekspresji własnej osobowości”;

– w Teatrze Baj Pomorski przedstawienie Brzydkie kaczątko na motywach baśni Hansa Christiana Andersena w reżyserii Ireneusza Maciejewskiego i w wykonaniu: Edyty Łukaszewicz-Lisowskiej, Dominiki Miękus, Marty Parfieniuk-Białowicz, Grażyny Rutkowskiej-Kusa, Edyta Soboczyńskiej, Andrzeja Korkuza, Krzysztofa Pardy, Jacka Pietruskiego, Jacka Pysiaka. Jury doceniło zespołową kreację wizualnej opowieści, w której animacja form plastycznych pozwala bez słów stworzyć poetycką interpretację baśni oraz przenosi na widzów pasję i radość ożywiania materii”;

– w Teatrze Muzycznym Agnieszka Płoszajska i Emil Płoszajski „za klarowną koncepcję musicalu Pan Kleks. Powrót, twórcze odwołanie do klasyki polskiego kina dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie ze zgranym zespołem dorosłych i dzieci musicalowego przeboju”.