Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

ERASMUS+ 2023/24 REKRUTACJA

Szanowni Państwo! 

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA WYJAZDY ERASMUS+ na ROK 2023/24 W REKRUTACJI JESIENNEJ 2023 

 

Koordynatorka Erasmus+ dla Filologii Włoskiej i Lingwistyki Stosowanej z językiem włoskim 

Magdalena Tosik  

magdatosik@umk.pl 

 

OFERTA DOTYCZY STUDENTÓW III ROKU FILOLOGII WŁOSKIEJ ORAZ III ROKU LINGWISTYKI STOSOWANEJ Z JĘZYKIEM WŁOSKIM  

(Studenci II ROKU mogą wziąć udział w rekrutacji jesiennej jeśli posiadają dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego lub hiszpańskiego (w zależności od kraju, go którego chcą wyjechać) na poziomie B1 lub opinie nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z PNJW lub PNJH) 

ABY ZAINICJOWAĆ PROCES REKRUTACJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ: 

  1. Formularz zgłoszeniowy (który znajduje się na stronie: https://www.human.umk.pl/student/erasmus-i-mobilnosc-studentow/wewnatrzwydzialowe-regulacje/ lub https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/
  2. Zaświadczenie ze średnią ocen za pierwszy rok nauki min. 4.0 (średnia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) wraz z oceną za PNJW (min. 4.0) w przypadku wyjazdu do Włoch lub oceną z PNJH (min. 4.0) w przypadku wyjazdu do Hiszpanii (Dziekanatowi ułatwi pracę wcześniejsze poinformowanie drogą mailową p. Dominiki Dźwinel, że chcą Państwo otrzymać takie zaświadczenie) 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE W COLLEGIUM HUMANISTICUM LUB BEZPOŚREDNIO U MNIE W POKOJU C. 3.39 DO DNIA 12.10.23 ( w godz. 14- 18.15 jestem na wydziale) 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ WSZELKIE POTRZEBNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASTĘPUJĄCYCH STRONACH:  

https://www.human.umk.pl/student/erasmus-i-mobilnosc-studentow/wewnatrzwydzialowe-regulacje/ 

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/ 

Na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów zostanie opracowana lista, zgodnie z którą pierwszeństwo w wyborze miejsca będą miały osoby z najwyższą średnią. Ogłoszenie wyników nastąpi po 17.10.23 

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LISTĄ UNIWERSYTETÓW, Z KTÓRYMI FILOLOGIA WŁOSKA I LINGWISTYKA STOSOWANA PODPISAŁY UMOWY: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/umowy/. 

Przed wyborem uczelni zagranicznej należy pamiętać, że każdy student będzie rozliczał swój pobyt na uczelni zagranicznej na podstawie dokumentu Learning Agreement. Learning Agreement zawiera listę przedmiotów, które są ekwiwalentami przedmiotów zawartych w programie studiów macierzystej uczelni w danym semestrze. Na podstawie sylabusów student wraz z koordynatorem Erasmusa oraz po konsultacjach z prowadzącymi zajęcia przygotowuje taki dokument. Przedmioty, dla których nie uda znaleść się ekwiwalentów zostaną ujęte w aneksie do LA i student musi zaliczyć je w formie zaproponowanej przez prowadzących te zajęcia nauczycieli na macierzystej uczelni. Szczególnie studenci lingwistyki stosowanej powinni zwracać uwagę, czy w ofercie wybranego uniwersytetu znajdują się oba studiowane przez nich języki. 

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI JESTEM DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI: magdatosik@umk.pl, możemy też spotkać się na MS Teams po wcześniejszym kontakcie mailowym 

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.