Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

ERASMUS+ 2024/25 REKRUTACJA

Szanowni Państwo! 

ZAPRASZAM DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA WYJAZDY ERASMUS+ na ROK AKADEMICKI 2024/25 W REKRUTACJI WIOSENNEJ 2024 

 

Koordynatorka Erasmus+ dla Filologii Włoskiej i Lingwistyki Stosowanej z językiem włoskim 

Magdalena Tosik  

magdatosik@umk.pl 

 

OFERTA DOTYCZY STUDENTÓW II ROKU FILOLOGII WŁOSKIEJ ORAZ II ROKU LINGWISTYKI STOSOWANEJ Z JĘZYKIEM WŁOSKIM  

 

ABY ZAINICJOWAĆ PROCES REKRUTACJI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ:  

  1. Formularz zgłoszeniowy (który znajduje się na stronie: https://www.human.umk.pl/student/erasmus-i-mobilnosc-studentow/wewnatrzwydzialowe-regulacje/ lub https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/dokumenty/) 
  2. Zaświadczenie z Dziekanatu ze średnią ocen za pierwsze trzy semestry nauki min. 4.0 (średnia ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) wraz z oceną za PNJW (min. 4.0) w przypadku wyjazdu do Włoch lub oceną z PNJH (min. 4.0) w przypadku wyjazdu do Hiszpanii (Dziekanatowi ułatwi pracę wcześniejsze poinformowanie drogą mailową p. Dominiki Dźwinel, że chcą Państwo otrzymać takie zaświadczenie) 

 

DOKUMENTY (ORYGINAŁY ZAŚWIADCZEŃ) NALEŻY SKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO U MNIE W POKOJU C. 3.39 W DNIACH 26.02.24-08.03.24. (Jestem na wydziale we wtorki i środę) 

 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA NA UCZELNI ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ORAZ WSZELKIE POTRZEBNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO NA NASTĘPUJĄCYCH STRONACH:  

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/rekrutacja/ 

https://www.human.umk.pl/student/erasmus-i-mobilnosc-studentow/wewnatrzwydzialowe-regulacje/ 

 

Na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów zostanie opracowana lista, zgodnie z którą pierwszeństwo w wyborze miejsca i długości pobytu (należy zadeklarować ilość semestrów) będą miały osoby z najwyższą średnią. Ogłoszenie wyników nastąpi po 15.03.24 

 

PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z LISTĄ UNIWERSYTETÓW, Z KTÓRYMI FILOLOGIA WŁOSKA PODPISAŁA UMOWY I W PRZYPADKU STUDENTÓW LINGWISTYKI STOSOWANEJ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NA WYBRANYM UNIWERSYTECIE BĘDĄ PAŃSTWO MIELI MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA PRZEDMIOTÓW W OBU JĘZYKACH:  

https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/umowy/ 

 

Przed wyborem uczelni zagranicznej należy pamiętać, że każdy student będzie rozliczał swój pobyt na uczelni zagranicznej indywidualnie na podstawie dokumentu Learning Agreement. Learning Agreement zawiera listę przedmiotów, które są ekwiwalentami przedmiotów zawartych w programie studiów macierzystej uczelni w danym semestrze. Na podstawie sylabusów student wraz z koordynatorem Erasmusa oraz po konsultacjach z prowadzącymi zajęcia przygotowuje taki dokument. Przedmioty, dla których nie uda znaleźć się ekwiwalentów zostaną ujęte w aneksie i student musi zaliczyć je w formie zaproponowanej przez prowadzących te zajęcia nauczycieli na macierzystej uczelni. Szczególnie studenci lingwistyki stosowanej powinni zwracać uwagę, czy w ofercie wybranego uniwersytetu znajdują się oba studiowane przez nich języki. 

 

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI JESTEM DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI: magdatosik@umk.pl, możemy też spotkać się na MS Teams lub osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym 

 

UWAGA: Na tym etapie rekrutacji przypisanie osoby do uniwersytetu zagranicznego oznacza jedynie, że spełniła ona wymagania macierzystego uniwersytetu i biuro ERASMUS+ UMK dopiero wysyła jej kandydaturę za granicę i to uniwersytet przyjmujący podejmie decyzję, czy rzeczywiście wybrana osoba pojedzie w przyznane przez nas miejsce. 

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.