Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Z kart historii

Zarządzeniem J. M. Rektora prof. dra hab. Andrzeja Jamiołkowskiego z dnia 4 stycznia 1999 roku zostały powołane trzyletnie dzienne zawodowe studia licencjackie o specjalności filologia włoska. W dniu 12 stycznia 1999 roku został utworzony Zakład Italianistyki, którego Kierownikiem był prof. dr hab. Witold Wróblewski. W lipcu 1999 roku po raz pierwszy odbyły się egzaminy wstępne do Zakładu Italianistyki, natomiast pierwsi absolwenci odebrali dyplomy licencjata w 2002 roku. Od 1 stycznia 2004 roku Kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Cezary Bronowski.

Z dniem 1 października 2011 roku Zakład Italianistyki przekształcił się w Katedrę Italianistyki na mocy rozporządzenia J. M. Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego.
W październiku 2012 w Katedrze Italianistyki ruszyła nowa specjalność, lingwistyka stosowana język włoski z językiem hiszpańskim.

Od roku akademickiego 2019/2020, na mocy zarządzenia J. M. Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna z dnia 4 czerwca 2019 r., na kierunku lingwistyka stosowana zaczęły funkcjonować trzy specjalności:

  • Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem hiszpańskim
  • Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem czeskim
  • Lingwistyka stosowana: język włoski z językiem arabskim (zamknięta w roku akademickim 2022/2023)

Również od roku akademickiego 2019/2020 Wydział Filologiczny przekształcił się w Wydział Humanistyczny, a z Katedry Italianistyki zostały utworzone dwie odrębne Katedry:

  • Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej, należąca do Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu;
  • Katedra Języków Romańskich, należąca do Instytutu Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu.

Kierownikiem Katedry Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej został prof. dr hab. Cezary Bronowski.

Prof. UMK dr hab. Sylwia Skuza objęła kierownictwo nad Katedrą Języków Romańskich.