KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Języków Romańskich

PRACOWNICY:

Katedra Języków Romańskich

DZIAŁALNOŚĆ:

25.III.2021 r.: Katedra Języków Romańskich zaprosiła do udziału online w DANTEDì.

Z okazji 700 rocznicy śmierci wielkiego Poety, 25 marca br. (16.55) studentki I i II roku lingwistyki stosowanej z włoskim językiem wiodącym reprezentowały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w prawdziwym, dantejskim maratonie, w którym wraz ze studentami innych uniwersytetów i uczniami szkół średnich czytały na żywo najsłynniejsze fragmenty Boskiej Komedii.

Monika, Karolina, Milena i Weronika przeczytały pieśń XXXII (Canto XXXII, Inferno).

Wydarzenie było transmitowane online na kanale Facebook Instytutu Kultury Włoskiej w Warszawie

Data: Czwartek, 25 marca 2021, godz. 16.00

Program wydarzenia: DANTE PROGRAMMA

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=ufH7vDX4YDI

***************************************************************************************

15.X.2020 r.: Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura zorganizowana w formie zdalnej na platformie www.clickmeeting.com przez Katedrę Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedrę Języków Romańskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z inicjatywy dra hab. Lecha Zielińskiego, prof. UMK oraz dr hab. Sylwii Skuzy, prof. UMK.

Strona konferencji: https://sportlsc.umk.pl/pages/main_page

I Call for papers Sport_Język, Społeczeństwo, Kultura

II Call for papers Sport, Język, Społeczeństwo, Kultura

Program konferencji SPORT, Język, Społeczeństwo, Kultura

Rada Naukowa Konferencji

  • prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, UCS UMK)
  • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
  • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
  • dr hab. Janusz Taborek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  • dr hab. Artur Tworek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
  • dr Marcin Lewandowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  • dr Filip Moterski (Uniwersytet Łódźki, CKS PZLA)

Kierownicy Naukowi

dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK 
dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK 

Sekretarze 

dr Aneta Pawlak

mgr Filip Olkiewicz

mgr Emilia Pankanin

W ramach opłaty konferencyjnej planowane jest wydanie tekstów referatów w formie monografii nakładem jednego z wydawnictw z listy MNiSW (poziom I). Wszystkie nadesłane teksty przejdą proces recenzji.