Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Języków Romańskich

PRACOWNICY:

Katedra Języków Romańskich

KILKA SŁÓW PREZENTACJI WIELOJĘZYCZNEJ:

La Chaire des langues romanes mène des recherches dans les domaines suivants: la traductologie, la sémantique, la linguistique cognitive et la linguistique comparée.

La Chaire est dirigée par dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (sylwia14@umk.pl), et par son adjointe, dr Dorota Antoniewska-Lajus (dorotalajus@umk.pl).

Les enseignants et chercheurs de la Chaire donnent des cours dans  le département de formation principal, c’est-à-dire la Linguistique appliquée qui comprend:

 • Linguistique appliquée italien et espagnol
 • Linguistique appliquée italien et tchèque
 • Linguistique appliquée français et espagnol
 • Linguistique appliquée français et tchèque
 • Linguistique appliquée, russe et espagnol

ainsi que dans le département de philologie romane et celui de philologie italienne.

El Departamento de Lenguas Románicas realiza investigaciones en el campo de la traducción, la semántica, la lingüística cognitiva y la lingüística comparada.

La cátedra se halla dirigida por la Dra. Sylwia Skuza, profesora de la UMK (sylwia14@umk.pl); y por la Dra. adjunta Dorota Antoniewska – Lajus (dorotalajus@umk.pl).

El personal del Departamento imparte clases en el campo del estudio líder: Lingüística Aplicada, dentro del cual se pueden encontrar diferentes modalidades:

 • Lingüística aplicada en italiano y español
 • Lingüística aplicada en italiano y checo
 • Lingüística aplicada en francés y español
 • Lingüística aplicada en francés y checo
 • Lingüística aplicada en ruso y español

así como en Romance y Filología Italiana.

Il Dipartimento di lingue romanze svolge attività di ricerca nel campo della traduzione, della semantica, della linguistica cognitiva e della linguistica comparata.

Il Dipartimento è presieduto dalla dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (sylwia14@umk.pl) e dalla sua vicaria, la dr.ssa Dorota Antoniewska-Lajus (dorotalajus@umk.pl).

Gli insegnamenti impartiti nel Dipartimento ricadono principalmente nell’ambito della Linguistica applicata:

 • Linguistica applicata italiano e spagnolo
 • Linguistica applicata italiano e ceco
 • Linguistica applicata francese e spagnolo
 • Linguistica applicata francese e ceco
 • Linguistica applicata russo e spagnolo

oltre che della Filologia romanza e italiana.

Katedra języków romańskich prowadzi badania z zakresu: przekładu, semantyki, językoznawstwa kognitywnego, językoznawstwa porównawczego.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK (sylwia14@umk.pl), zastępcą dr Dorota Antoniewska – Lajus (dorotalajus@umk.pl).

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku wiodącym – Lingwistyka stosowana:

 • Lingwistyka stosowana włoski z hiszpańskim
 • Lingwistyka stosowana włoski z czeskim
 • Lingwistyka stosowana francuski z hiszpańskim
 • Lingwistyka stosowana francuski z czeskim
 • Lingwistyka stosowana rosyjski z hiszpańskim

a także na filologii romańskiej oraz filologii włoskiej.

DZIAŁALNOŚĆ:

W ramach współpracy Katedry Języków Romańskich z Uniwersytetem w Trydencie
(Università di Trento) studentki i studenci Lingwistyki stosowanej z językiem
włoskim oraz studentki i studenci filologii włoskiej wezmą udział w specjalnym
projekcie wymiany językowej. Projekt będzie realizowany w semestrze
letnim 2023/2024. Trzymamy kciuki! Flyer Tandem Projet UniTrento 23-24_sem.2 (358 KB)

Katedra Języków Romańskich zaprasza na spotkanie z wykładowcą Uniwersytetu w Parmie dr Andrea Bernierem, laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki POLONEZ BIS, który realizuje projekt badawczy na Wydziale Nauk Historycznych UMK.

Wykład “Emilia-Romagna. Racconti e immagini di una regione italiana” odbędzie się 17 stycznia 2024 o godzinie 11:30 w sali AB 0.09.

Katedra Języków Romańskich we współpracy ze szkołą językową Campus Magnolie w Castelraimondo serdecznie zaprasza na wykład „Italiani: istruzioni per l’uso”: Zaproszenie (164 KB)

Katedra Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedra Języków Romańskich serdecznie zaprasza na konferencje SPORT: język, społeczeństwo, kultura wobec wyzwań XXI wieku, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2023 r. w Collegium Maius. PROGRAM KONFERENCJI (248 KB)

                                  

 

Katedra Języków Romańskich serdecznie zaprasza na wykład w języku włoskim Retorica contrastiva: lingue e culture persuasive, który poprowadzi dr hab. Maria Załęska, prof. UW, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego, w poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r., o godz. 15.00, w sali AB 2.07. Więcej informacji TUTAJ (425 KB)

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z członkinią naszej Katedry dr Aleksandrą Walkiewicz, a także z dr hab. Gębką – Wolak, prof.UMK o dynamicznych zmianach w naszym języku…

https://portal.umk.pl/pl/article/u-progu-jezykowej-rewolucji?utm_source=umk.pl&utm_medium=news&utm_campaign=u-progu-1253 Dr Aleksandra Walkiewicz i dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK, fot. Anna Bielawiec-Osińska

Zapraszamy do lektury pierwszego tomu z serii SPORT – JĘZYK, SPOŁECZEŃSTWO, KULTURA – pod redakcją dr hab. Sylwii Skuzy, prof. UMK oraz dra hab. Lecha Zielińskiego, prof. UMK – TUTAJ

Recenzja Ryszarda Lipczuka I  Tomu ‘Sport. Język, społeczeństwo, kultura’ w  Przeglądzie Dziennikarskim, z dnia 22 września 2022https://przegladdziennikarski.pl/sport-jezyk-spoleczenstwo-kultura-recenzja/

KJR ZAPRASZA NA WYKŁAD DR ELISY SARTOR Z UNIWERSYTETU W WERONIE (118 KB)

KJR ZAPRASZA NA WYKŁAD GOŚCINNY DR ELISY SARTOR (307 KB)

25.III.2021 r.: Katedra Języków Romańskich zaprasza do udziału online w DANTEDì.

Z okazji 700 rocznicy śmierci wielkiego Poety, 25 marca br. (16.55) studentki I i II roku lingwistyki stosowanej z włoskim językiem wiodącym reprezentowały Uniwersytet Mikołaja Kopernika w prawdziwym, dantejskim maratonie, w którym wraz ze studentami innych uniwersytetów i uczniami szkół średnich czytały na żywo najsłynniejsze fragmenty Boskiej Komedii.

Monika, Karolina, Milena i Weronika przeczytały pieśń XXXII (Canto XXXII, Inferno).

Wydarzenie było transmitowane online na kanale Facebook Instytutu Kultury Włoskiej w Warszawie

Data: Czwartek, 25 marca 2021, godz. 16.00

Program wydarzenia: DANTE PROGRAMMA

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=ufH7vDX4YDI

***************************************************************************************

15.X.2020 r.: Pierwsza Interdyscyplinarna Konferencja Sport: Język, Społeczeństwo, Kultura zorganizowana w formie zdalnej na platformie www.clickmeeting.com przez Katedrę Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedrę Języków Romańskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z inicjatywy dra hab. Lecha Zielińskiego, prof. UMK oraz dr hab. Sylwii Skuzy, prof. UMK.

Strona konferencji: https://sportlsc.umk.pl/pages/main_page

I Call for papers Sport_Język, Społeczeństwo, Kultura

II Call for papers Sport, Język, Społeczeństwo, Kultura

Program konferencji SPORT, Język, Społeczeństwo, Kultura

Rada Naukowa Konferencji

 • prof. dr hab. Piotr Błajet (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, UCS UMK)
 • prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Janusz Taborek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • dr hab. Artur Tworek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
 • dr Marcin Lewandowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • dr Filip Moterski (Uniwersytet Łódźki, CKS PZLA)

Kierownicy Naukowi

dr hab. Sylwia Skuza, prof. UMK 
dr hab. Lech Zieliński, prof. UMK 

Sekretarze 

dr Aneta Pawlak

mgr Filip Olkiewicz

mgr Emilia Pankanin

W ramach opłaty konferencyjnej planowane jest wydanie tekstów referatów w formie monografii nakładem jednego z wydawnictw z listy MNiSW (poziom I). Wszystkie nadesłane teksty przejdą proces recenzji.