Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej

Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej

 Nowości wydawnicze w Katedrze

CEZARY BRONOWSKI, El viaje intercultural entre Italia y España a través del teatro del siglo XX.

W książce pod tytułem El viaje intercultural entre Italia y España a través del teatro del siglo XX autor podejmuje próbę szerokiego spojrzenia na związki kulturowe pomiędzy Włochami i Hiszpanią, wyrażające się w konkretnym obszarze działalności teatralnej, teorii, dramaturgii tekstu i realizacji scenicznych w obu krajach. Biorąc pod uwagę zakres i kompleksowość tematyki autor dokonał koniecznego wyboru autorów i tekstów, sygnalizując najważniejsze zjawiska w dramaturgii; ogranicza się zatem do okresu XX wieku, epoki złożonej wobec szczególnej obfitości estetyk teatralnych oraz propozycji i eksperymentów wcielanych w życie przez różnego rodzaju awangardy i (neo)awangardy.

 

 

Książka jest cenną pozycją, która ukazuje w sposób kompleksowy istotne linie ewolucyjne w dramacie i teatrze XX wieku dwóch krajów romańskich: Włoch i Hiszpanii, z odniesieniami do wielu innych dramaturgów europejskich, w tym także i polskich. Zapewne będzie stanowić interesującą lekturę zarówno dla specjalistów teatrologów, jak i dla mniej zagłębionego w tę tematykę i problematykę odbiorcy italianisty i iberysty.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5342/el-viaje-intercultural-entre-italia-y-espana-a-traves-del-teatro-del-siglo-xx.

 

Nasze publikacje

MAGDALENA TOSIK, La interculturalidad en la traducción de la novela negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán.

Książka La interculturalidad en la traducción de la novela negra. El caso de la serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán powstała w wyniku badań nad przekładem powieści popularnej. Na przykładzie studium przypadku jakim jest przekład powieści kryminalnej autorka nakreśla szerokie spektrum narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia kulturowej krytyki przekładu. Interdyscyplinarna analiza pozwala zapoznać się czytelnikowi z wybranymi aspektami rozwoju powieści kryminalnej oraz problemami przekładu elementów kultury w powieści gatunkowej.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa UMK: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5138/la-interculturalidad-en-la-traduccion-de-la-novela-negra-el-caso-de-la-serie-carvalho-de-manuel-vazquez-montalban.

 

Toruńskie Studia Polsko-Włoskie/ Studi polacco-italiani di Toruń

Nagłówek strony

Toruńskie studia polsko – włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń są wydawnictwem skupiającym badaczy polskich zajmujących się problematyką włoską i badaczy włoskich żywotnie zainteresowanych współpracą naukową z uczonymi polskimi. Wydawnictwo nasze ma ambicje, by nie tylko zobrazować współpracę UMK z wieloma włoskimi uczelniami, ale przede wszystkim zaprezentować kierunki i osiągnięcia naukowo-badawcze obu stron na przestrzeni ostatnich lat. Poza systematycznie publikowanymi pracami z dziedziny historii, historii prawa, prawa rzymskiego, prawa publicznego, w tym konstytucyjnego, oraz prawa prywatnego do tomu włączamy artykuły z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego. Od 2009 roku czasopismo ukazuje się cyklicznie, co roku. Studi polacco-italiani di Toruń znajdują się na liście czasopism punktowanych przez MNiSW.

Więcej informacji na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSP-W/index.