Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Katedra Literatury Włoskiej i Hiszpańskojęzycznej


Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Profesor:
prof. dr hab. Cezary Bronowski – Kierownik Katedry
e-mail: kaiser@umk.pl
tel.: (56) 611-35-25
pokój: C.3.20

Profesor Uniwersytetu:
dr hab. Karol Karp, prof. UMK
e-mail: karp@umk.pl
tel.: (56) 611-37-02
pokój: C.3.18

Adiunkci:
dr Michał Hułyk
e-mail: mhulyk@umk.pl
tel.: (56) 611-35-22
pokój: C.3.19

dr Magdalena Tosik
e-mail: magdatosik@umk.pl
tel.: (56) 611-35-85
pokój: C.3.39

Asystenci:
dr Rafał Wodzyński
e-mail: r.wodzynski@umk.pl
tel.: (56) 611-35-22
pokój: C.3.19

Pracownicy dydaktyczni

Adiunkt:
dr Natalia Marcinkowska
e-mail: marcinkowska@umk.pl
tel.: (56) 611-35-85
pokój: C.3.39

Lektor:
mgr Alessandro Gerlando
e-mail: agerlando@umk.pl
tel.: (56) 611-35-22
pokój: C.3.19