Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Animacja kultury

Lubisz wyzwalać sytuacje, w których ludzie mogą tworzyć, działać, odkrywać, poznawać, bawić się, dzielić się swą pasją? Interesujesz się różnymi przejawami kultury i lubisz być jej aktywnym współtworcąchcą? Chcesz nauczyć się prowadzić własne projekty kulturowe i organizować wydarzenia? Program specjalizacji Aniamcja kultury pomoże Ci spojrzeć na kulturę jako sieć zdarzeń i procesów, inspirujący żywioł, który służy do poruszania twórczego potencjału każdego z nas.

Cały cykl zajęć służy rozwinięciu umiejętności w inicjowaniu sytuacji twórczych i realizowaniu autorskich projektów kulturalnych z wykorzystaniem różnych mediów i narzędzi. Specjalizacja Animacja kultury przygotwuje do pracy w roli animatora, edukatora, kuratora w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzą pracownicy Instytutu Nauk o Kulturze oraz doświadczeni praktycy.

 

Program specjalizacji:

Metody animacji kultury (30 godz., warsztaty)
Zajęcia przygotowują studentów do praktycznego opracowania autorskiego projektu animacyjnego. Studenci poznają wybrane techniki i strategie pobudzające twórczą ekspresję (trening twórczości, pedagogika zabawy, warsztat, technika projektu, grywalizacja…), nabywają umiejętności diagnozowania potrzeb kulturalnych, analizują praktyki animacyjne realizowane przez instytucje kultury i podmioty niezależne.

Pedgogika kultury (30 godz., konwersatorium)
Idee współczesnej pedagogiki kultury pomogą stworzyć studentom rodzaj przewodnika dobrych praktyk dla animatorów kultury i , nakreślić zadania, cele i wartości animacji kulturowej oraz różne modele pracy animatorów. Podjęta zostanie problematyka roli i zadań współczesnych animatorów kultury, edukatorów, kuratorów, problematyka animacji społeczności lokalnej.

Warsztaty teatralne/coachingowe (30 godz., warsztaty)
Warsztaty służą rozwijaniu komunikacji interpersonalnej, przygotowują do wystąpień publicznych, wspierają samorealizację, rozwijają umiejętności w zakresie różnych technik ekspresji i kreacji wykorzystywanych w działaniach artystycznych i społecznych. Warsztaty autorskie. Dobór technik i metod realizacji uzależniony od indywidualnego programu osoby prowadzącej zajęcia.

Analiza performansu (30 godz., konwersatorium)
Konwersatorium poświęcone analizie wybranych współczesnych form przedstawień i widowisk z perspektywy performatycznej (zjawiska artystyczne, np. happening, sztuka performansu; widowiska muzyczne, m. in. koncert, festiwal; sportowe, np. igrzyska, mecze itp. w wersjach na żywo i mediatyzowanych). Uczestnik zajęć zdobędzie narzędzia i umiejętności opisu spektakularnych zjawisk współczesnej kultury audiowizualnej. Szczegółowy dobór problematyki zostanie wypracowany wspólnie ze studentami.

Zarządzanie projektem kulturalnym (30 godz., konwersatorium)
Zajęcia w sposób praktyczny przygotują studenta do roli koordynatora projektu i organizatora działań projektowych. Zagadnienia teoretyczne rozwijają wiedzę z zakresu teorii ról w zespole, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacją i finansami. Część praktyczna polega na pełnym przejściu przez studentów ścieżki projektowej, czyli od pomysłu do realizacji i ewaluacji autorskiego projektu kulturowego.

Warsztaty fotograficzno-filmowe (30 godz., warsztaty)
Warsztaty poświęcone technikom fotograficznym i filmowym w działalności animatora kultury. Rozwijają umiejętności w zakresie opracowania dokumentacji fotograficznej (m.in. fotorelacja, reportaż fotograficzny i filmowy), planowania koncepcji wizualnej materiałów, wystąpień medialnych itp.. Zakres zadań określany będzie w powiązaniu z doświadczeniami uczestników warsztatów z medium fotograficznym i filmowym.

Muzyka popularna (30 godz., konwersatorium)

 

Kultura remiksu (30 godz., ćwiczenia)
Warsztaty poświęcone remiksowi jako praktyce kulturowej, która obejmuje różne dziedziny sztuki i życia. Celem warsztatów jest stworzenie przez studentów cyklu remiksów. Wybór technik i metod realizacji uzależniony od indywidualnego programu osoby prowadzącej zajęcia.

Warsztaty krytyka kultury (30 godz., warsztaty)
Zajęcia mają charakter praktyczny, przygotowują studentów do roli profesjonalnego odbiorcy i komentatora życia kulturalnego, który potrafi wypowiedzieć się w formie recenzji, relacji festiwalowej, blogu, umie przeprowadzić wywiad z artystą, moderować dyskusję, a także opracować tekst pisany pod względem językowym i merytorycznym. Podstawowym zadaniem uczestników zajęć jest zespołowe redagowanie gazety kulturalnej prezentującej najważniejsze wydarzenia życia kulturalnego Torunia.