Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Koło Naukowe Folklorystów

 

Przewodnicząca: mgr Sara Orzechowska

Koło Naukowe Folklorystów UMK istnieje od 1997 roku. Od października 2015 roku jego opiekunem naukowym jest dr Adrian Mianecki. Poprzednio tę funkcję pełnili dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK (1997-2009) i dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (2009-2015). Zebrania członków Koła odbywają się w dawnym Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej w Collegium Maius (p. 210).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych kulturą tradycyjną i folklorem współczesnym do udziału w spotkaniach Koła!

E-mail:  kolofolklor@umk.pl Bieżące informacje dotyczące działalności Koła można znaleźć na Facebooku.

 

DZIAŁALNOŚĆ KNF:

Organizacja i współorganizacja ogólnopolskich konferencji naukowych:

 

Organizacja cyklu gościnnych wykładów pt. Spotkania z Azją:

 

Organizacja studencko-doktoranckich sesji naukowych:

 • Współczesny folklor Torunia (31.03.2010),
 • Folklor i kultura studentów UMK (7.12.2011),
 • Demony w kulturze dawnej i współczesnej (23.05.2012),
 • Obcość w kulturze (5.06.2013),
 • Ciało w sytuacjach liminalnych (5.06.2014),
 • sesje naukowe pod wspólnym tytułem Kuchnia i okolice:
  • Kuchnia i okolice I: O jedzeniu w perspektywie antropologicznej (30.05.2012),
  • Kuchnia i okolice II: O napojach w perspektywie antropologicznej (20.02.2013),
  • Kuchnia i okolice III: Kultura biesiadowania (26.02.2014),
  • Kuchnia i okolice IV: Smak i niesmak (9.04.2015),

 

Organizacja cyklu sesji naukowych połączonych z warsztatami kulturoznawczymi pt. Spotkania kultur – spotkania adresowane do polskich i zwłaszcza zagranicznych słuchaczy Wydziału Humanistycznego, w ramach których studenci prezentują wybrane zjawiska związane z kulturą swojego kraju :

 

Warsztaty i prelekcje adresowane do środowisk pozaakademickich:

 • Czarownica, smok i królewna dla uczniów toruńskich szkół podstawowych – w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (21.04.2012);
 • Zmierzch wampirów. Od dawnych wierzeń do popkultury dla uczniów gimnazjum i liceum – w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (22.04.2013);
 • wieczór autorski i czytanie performatywne książki Natalii Zacharek Kociewskie demony ludowe (30.11.2019).

 

Rekonstrukcje tradycyjnych zwyczajów i przedstawień ludowych:

 • Herody (14.01.2010),
 • Szopka warszawska (17.01.2011),
 • spotkanie z wróżbami katarzynkowymi i i andrzejkowymi (28.11.2011),
 • spotkanie z wróżbami noworocznymi i zwyczajami zapustnymi (11.01.2012),
 • Pokój wróżb, wiedźm i szelmowskiego śmiechu – w ramach imprezy “Noc kultury w Collegium Maius” (16.01.2020).

 

Wycieczki dydaktyczno-krajoznawcze:

 • 2005 – Bieszczadzki Park Narodowy i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku;
 • 2007 – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;
 • 2008 – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;
 • 2010 – Muzeum Etnograficzne w Toruniu, wystawa pt. Tajemnice codzienności;
 • 2018 – Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce;
 • 2018 – Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce.

 

Projekcje filmowe: 2001-2006 – projekcje filmów etnograficznych połączone z prelekcjami i dyskusjami.

 

Organizacja warsztatów tańców ludowych oraz koncertów muzyki tradycyjnej i folkowej:

 • 1997-2000 – warsztaty Tradycyjne tańce ludowe organizowane we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu i zespołem Muzykanci;
 • 1998 – koncert pieśni dziadowskich i ballad w wykonaniu Janusza Prusinowskiego;
 • 1999 – cykl koncertów pt. Sąsiedzi, w ramach którego wystąpiły: zespół Aleksandra Łosia z Białorusi, zespół Atalija z Litwy, zespół Drewo z Ukrainy;
 • 2000 – koncert kolęd ludowych w wykonaniu Kapeli Brodów;
 • 2000 – koncert pieśni dziadowskich i wielkopostnych w wykonaniu Jacka Hałasa i Stefana Puchalskiego.

 

Czasopismo „Tekstura”: w latach 2010-2016 Koło Naukowe Folklorystów przy współudziale Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego UMK wydawało studencko-doktoranckie czasopismo „Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy”, poświęcone problematyce literaturoznawczej, kulturoznawczej, folklorystycznej oraz lingwistycznej. Czasopismo swoje łamy udostępnia studentom i doktorantom Wydziału Filologicznego UMK. Obecnie artykuły do „Tekstury” można składać za pośrednictwem Akademickiej Platformy Czasopism. Mail kontaktowy „Tekstury”:  tekstura@umk.pl.