Kulturoznawstwo

Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

SEKRETARIAT: mgr Justyna Jezierska
tel. / fax (+48) (56) 611 35 35, pokój 121
e-mail: justyna.jezierska@umk.pl

DZIEKANAT: mgr Agnieszka Czyżewska
tel. (+48) (56) 611 35 16, pokój 114
e-mail: ajka@umk.pl

Wisła_rejsKK [fot. Adrian Mianecki] Collegium_Maius [fot. Adrian Mianecki] obrazek nr 3 obrazek nr 4 obrazek nr 5 obrazek nr 6 obrazek nr 7 obrazek nr 8

Studenckie Koło Teatrologiczne

 

Przewodnicząca: lic. Agata Kobus
Zastępca: lic. Roksana Jasińska
Opiekun naukowy: dr Marzenna Wiśniewska

Kontakt: marzennaw@umk.pl

Studenckie Koło Teatrologiczne powstało w grudniu 1995 r. i należy do najdłużej działających kół naukowych na UMK. Obecnie SKT działa przy Katedrze Kulturoznawstwa. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie zainteresowań teatralnych, aktywny udział w życiu teatralnym miasta i regionu oraz doskonalenie warsztatu badacza teatru i sztuk performatywnych. Współpracujemy aktywnie ze wszystkimi teatrami w Toruniu. Nasze działania:

  • uczestniczymy w premierach, festiwalach, debatach i innych wydarzeniach teatralnych
  • piszemy o życiu teatralnym miasta: wydajemy każdego roku 4 gazety festiwalowe przy najważniejszych międzynarodowych i polskich festiwalach teatralnych w Toruniu (SPOTKANIA, TSTJA, KLAMRA, KONTAKT/ PIERWSZY KONTAKT), przeprowadzamy wywiady z twórcami i pracownikami teatrów
  • organizujemy konferencje naukowe, sesje, wykłady
  • organizujemy wydarzenia teatralne: np. uczelniane projekcje spektakli, spotkania z twórcami, czytania performatywne, warsztaty krytyki teatralnej, warsztaty teatralne
  • tworzymy obchody Międzynarodowego Dnia Teatru na uczelni
  • organizujemy wyjazdy studyjne, by oglądać spektakle wyróżniające się w kraju i za granicą, poznawać ważne instytucje teatralne w całym kraju
  • dajemy szansę na realizację różnych inicjatyw teatralnych.

SKT powstało w grudniu 1995 roku za sprawą studentów specjalizacji teatrologicznej ówczesnego Instytutu Literatury Polskiej UMK pod opieką naukową prof. dra hab. Janusza Skuczyńskiego. W kolejnych latach opiekunami naukowymi koła byli: dr hab. Artur Duda, prof. UMK oraz dr Bartłomiej Oleszek. Od 2016 r. opiekunką naukową SKT jest dr Marzenna Wiśniewska. W ramach SKT działał studencki teatr TEMPESTAS, obecnie działa Status Quo. W 2006 r. studenci SKT tworzyli w Radio Sfera popularyzatorską audycję teatralną „Za kulisami”. W 2018 i 2019 r. powstały pierwsze czytania performatywne realizowane przez SKT („Jaskinia filozofów” Z. Herberta, 2018; „Sześć postaci w poszukiwaniu autora” L. Pirandella, 2019; „Dziady” A. Mickiewicza, 2020). SKT współorganizowało Noc Kultury w 2020 r.