Instytut Języka Polskiego

ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 611-37-80
tel./fax: (0-56) 611-37-81
e-mail: ijp@umk.pl

IJP Aktualności IJP Aktualności

Dr hab. Piotr Sobotka

 • Magisterium: mgr filologii polskiej, 1999, Uniwersytet Warszawski, temat pracy: Emocje negatywne w Vade-mecum Cypriana Norwida; opiekun naukowy: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina;
 • Doktorat: dr nauk humanistycznych, 2007, Uniwersytet Warszawski, temat rozprawy: Semantyka nadziei i jej aspekty pragmatyczne w języku polskim. Studium relacji między pojęciem doksastycznym i rzeczywistością; promotor: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina;
 • Habilitacja: doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, 2016, Wydział Filologiczny UMK w Toruniu, temat rozprawy: Etymologizowanie i etymologia : od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Warszawa 2015.
Dane korespondencyjne
e-mail: psobotka@umk.pl;
Funkcje w instytucjach / organizacjach ogólnopolskich i międzynarodowych
 • od 1999 członek zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida UW
 • od 2009 członek Zespołu badawczego realizującego projekt Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi.
Zainteresowania badawcze:
 • filozofia języka (z kręgu filozofii analitycznej);
 • semantyka leksykalna i zdaniowa języków indoeuropejskich – zwłaszcza badanie pola predykatów epistemicznych;
 • językoznawstwo kontrastywne;
 • badania etymologii;
 • badania idiolektu – w szczególny sposób język Norwida i język Herberta;
 • zagadnienia logiki w badaniach języka naturalnego (przede wszystkim poszukiwanie metod translacji treści intensjonalnych na ekstensjonalne);
 • aksjologia językoznawcza;
 • składnia (w aspekcie diachronicznym i synchronicznym)

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

1996

 1. Baranowska K., Długołęcka, K., Korpysz, T., Korzonkowski, K., Leociak, J., Nieukerken, A. van, Skorupska, A. i Sobotka, P. (1996). Wokół “Paschy”. W: J. Leociak (red.), Norwidowskie fraszki (?), 80–89. Warszawa: Wydawnictwo Energeia.

  2001

 2. Norwid a Chrześcijaństwo. Studia Norwidiana 17–18, s. 377–383.

  2002

 3. Negatywne uczucia w “Vade-mecum” a Norwidowski horyzont aksjologiczny. W: J. Fert i P. Chlebowski (red.), Norwid a chrześcijaństwo, 421–448. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 4. J. Puzynina, P. Sobotka, Norwid – prorok? W: C. P. Dutka (red.), Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, 13–21. Zielona Góra: Pro Libris.

  2003

 5. [recenzja:] Antynomia, katabaza i morskie wędrówki. Studia Norwidiana 20–21, 208–222.
 6. “pośrodku swojej nocy”. Jeszcze o cierpieniu w poezji ks. Janusza Stanisława Pasierba. W: B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak (red.), Janusz St. Pasierb – poeta, 73–90. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 7. Tableau des conjugaisons. W : B. Assaf, M. Derwich, S. Wójcik (red.), Lraousse Poche. Dictionary English – Polish, Polish – English, I–IX. Paris: Larousse.Glosa do artykułu Anety Antosiak Obraz wolności w czasopiśmie “Bravo Girl!“. W: J. Bartmiński (red.), Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, 379. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

  2004

 8. Notatki językowe: fenomenologia, personalizm, frazeologia, gramatyka. Studia Norwidiana 22–23, 181–187.

  2005

 9. Sobotka, Piotr, Władysław Kupiszewski i Janusz Siatkowski (oprac.). “Prace Filologiczne”. Bibliografia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Wstęp. W: P. Sobotka, W. Kupiszewski, J. Siatkowski (oprac.), “Prace Filologiczne”. Bibliografia, 9–10. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  2006

 11. Od predykacji do nominacji – próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń. W: H. Karaś (red.), Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz Kurczabowej, 295–305. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.4,5 punktu, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7514
  Betonaż, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7604
  Bikini i bikiniarze, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7600
  Bitlesi i bitelsi, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7538
  Hiob czy Job?, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6850
  Mikologia i fykologia, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7624
  Okamgnienie, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7580
  Ów, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7581
  Pęseta, ale pensetnik, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7587
  Polska i rumuńska bezpieka z perspektywy tłumacza, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7484
  Procent, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7701
  Przenośnie mowy potocznej, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7532
  Pustoty ohyda, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7621
  Rodzaje wypowiedzeń, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7503
  Rzeczowniki na -nia, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7601
  Samogłoski ścieśnione, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7477
  Tabula rasa, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7545
  Temat lekcji, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7506
  Tomat czy tomata?, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7531
  Topliwny czy topliwy, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7614
  Złota reguła, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7821

  2007

 12. Hiob czy Job. W; A. Kubiak-Sokół (red.), Poprawnie po polsku, 190–191. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Staro- i nowotestamentowe źródła judeochrześcijańskiego pojęcia nadziei – preliminaria. Prace Filologiczne 53, 543–555.
 14. Sobotka, Piotr i Jakub Zbrzeżny. Litania do Najświętszej Maryi Panny przyjęta przez Zakon [Kaznodziejów]. Prace Filologiczne 52, 301–338.Bivacco, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8777
  Dlaczego Rzym, a nie Roma, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8689
  Donia Agata czy Pani Agata?, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8681
  Exodos, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8800
  Fotel bujano-obrotowy, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7938
  Leśmianowskie “śmiercie”, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7918
  Moro, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8688
  Muriaty i szagraity, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8770
  Numen, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7676
  Ponownie Auchan, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7840
  Stylizacja, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8218
  Święto Zmarłych, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8170
  Wodowisko, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8771
  Żyrau, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=7913

  2008

 15. Gwara lubawska, W: H. Karaś (red.), Multimedialny przewodnik po gwarach polskich. Dostępny w: http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/Księga Wyjścia, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8826
  Praca godna czy godziwa, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9032
  Qualia, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=8994
  Raksloty, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9541
  Rosyjskie je i jo, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9317
  Rzec, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9208
  Telestérion, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9213
  Witkacyzmy, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9116

  2009

 16. Czy Piłat był zainteresowany tym, co to jest prawda. Linguistica Copernicana 2(2), 31–56.
 17. Dubisz, Stanisław, Celina Heliasz, Piotr Sobotka, Marzena Stępień, Katarzyna Dróżdż Łuszczyk, Zofia Zaron i Jolanta Chojak. (2009). O pracy nad projektem “Synchroniczno diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. Poradnik Językowy 9, 37–45.Bóg-człowiek, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9914
  “Komunista” i “komunikant”, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10406
  Romanipen, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10606

  2010

 18. Czy diabeł może wierzyć, że Bóg istnieje? Kłopoty z aksjologicznym nacechowaniem przedmiotu wiary wyrażonej predykatem wierzyć, że_. W: J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa (red.), Człowiek – słowo – świat, 272–287. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Norwidowska koncepcja nadziei. Linguistica Copernicana 2(4), 69–99.
 20. O naturze sumienia. W: A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Relatywizm w języku i kulturze, 125–140. Lublin: Wydawnictwa UMCS.
 21. Propedeutyka wiedzy o języku. W: Z. Zaron i P. Sobotka (red.), Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim, 11–63. Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BELL Studio.
 22. Dubisz, Stanisław i Piotr Sobotka. Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). Poradnik Językowy 8, 5–28.
 23. Zaron, Zofia i Piotr Sobotka (red.). Słowo i wypowiedź 1. Zbiór zadań do nauki o języku polskim. Warszawa: Wydział Polonistyki UW – BELL Studio.Aphelium, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10982
  Interpunkcja w tekstach liturgicznych, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11027
  Moribund(a), [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11076
  Nefilim, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11572
  Romanipen, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10606
  Stabat Mater Dolorosa, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10943
  Szkalować kogoś o nieposzlakowanej opinii, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11205
  Świeccy chrześcijanie, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11047
  Wymowa łacińska, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10981

  2011

 24. Historia badań etymologicznych w świetle koncepcji i metod współczesnej lingwistyki. Etymologizowanie Yāski i Platona. Linguistica Copernicana 6(2), 247–294.
 25. Wiedza i wszechwiedza. Czy człowiek może mieć wolną wolę, jeśli Bóg wie wszystko? Poradnik Językowy 1, 72–83.
 26. Семантическая мотивация в этимологических исследованиях, «Крымско-польский сборник научных работ» 9, s. 245–256.
 27. Dubisz Stanisław i Piotr Sobotka. (2011). Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii). W: Z. Zaron i S. Dubisz (red.), Osoby i działania. Wokół “Słownika nazw osobowych”, 19–41. Warszawa: BEL Studio.
 28. Dubisz, Stanisław, Zofia Zaron, Jolanta Chojak, Katarzyna Dróżdż Łuszczyk, Piotr Sobotka, Celina Heliasz, Magdalena Horodeńska Ostaszewska, Marzena Stępień. (2011). O pracy nad projektem “Synchroniczno diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi”. W: Z. Zaron i S. Dubisz (red.), Osoby i działania. Wokół “Słownika nazw osobowych”, 11–18. Warszawa: BEL Studio.Accusativus cum infinitivo, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=12201
  i trema, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11988
  Niejasne słowa kolędy i Ewangelii, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=11903
  O związku latania z muchą, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=12112

  2012

 29. Funkcjonalna interpretacja tekstów historycznych. Dwa typy prolepsy w języku greckim na przykładzie Medei Eurypidesa (248-249) i Ewangelii wg św. Jana (12, 12–13). Linguistica Copernicana 7(1), 53–85.
 30. Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta, W: G. Halkiewicz Sojak, J. M. Ruszar, R. Sioma (red.), Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, 193–216. Toruń – Kraków: Wydawnictwo JMR Trans Atlantyk.
 31. Teorie zmian semantycznych a motywacja semantyczna, W: K. Lisczyk Kubina, M. Maciołek (red.), Ruch w języku – język w ruchu, 35–48. Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo Gnome.
 32. [opracowanie:] Uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Profesorowi Andrzejowi Bogusławskiemu, Toruń, 16 maja 2012 roku. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 33. [tłumaczenie:] Apresjan, Ju. D., Konotacje jako składnik pragmatyki słowa (ujęcie leksykograficzne). W: Z. Zaron (red.), Z warsztatu leksykografa, 64–88. Warszawa: BEL Studio.
 34. [tłumaczenie wspólnie z A. Sobotką:] Apresjan, Ju. D., Informacja składniowa w słowniku jednojęzycznym. W: Z. Zaron (red.), Z warsztatu leksykografa, 13–40. Warszawa: BEL Studio.Tytuły hebrajskich tekstów świętych, [w:] http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=13691

  2013

 35. (red.)Symposia Linguistica Thorunensia II. Langue i parole. W stulecie śmierci Ferdinanda de Saussure’a. Abstrakty konferencji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 23-25 maja 2013 roku, Warszawa: BEL Studio.
 36. [tłumaczenie:] Frajzyngier, Zygmunt i Erin Shay. Współdziałanie podsystemów w strukturze języka, tłum. P. Sobotka, red. naukowa J. Linde-Usiekniewicz, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

  2015

 37. Etymologizowanie i etymologia Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Toruń

W DRUKU

 1. Partykuły greckie. Pochodzenie i wybrane problemy opisu. W: K. Kleszczowa (red.), Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

  ODDANE DO DRUKU

 2. Etymologiczność narracji. W: D. Filar i D. Piekarczyk (red.), Narracyjność w języku i w kulturze. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Etymologia a typy pochodności. Casus polskich rzeczowników zakończonych na -holik i -ant. Polonica.

  PRZYGOTOWANE DO DRUKU

  Od zaimka do wyrażenia funkcyjnego (na przykładzie prasłowiańskiego *vьs-akъ i jego kontynuantów).
  Perspektywy badań etymologicznych. Prace Filologiczne.
  Funkcje pauzy w języku poetyckim Cypriana Norwida.
  Sobotka, Piotr i Magdalena Żabowska. Fakty języka a fakty mowy. Rzeczywistość a świat: składnia.