Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla kandydatów na studia

Filologia Angielska nie zajmuje się bezpośrednio rekrutacją. Kandydaci na studia sami rejestrują się elektronicznie w internetowym systemie rekrutacyjnym. Tam również można poznać zasady i szczegóły procesu rekrutacji. Zapraszamy również na stronę promocyjną anglistyki.

Zasady kwalifikacji

Oferowane typy studiów

Wszystkie studia prowadzone są zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

Anglistyka – losy absolwentów

Na naszych stronach  zamieściliśmy krótką ankietę dla naszych absolwentów. Wynika z niej, że dzięki pełnemu filologicznemu wykształceniu, które oprócz czysto praktycznej biegłości językowej daje świadomość językową w wymiarze opisowym i kulturowym, nasi respondenci dobrze radzą sobie na rynku pracy. W większości mają stałe zatrudnienie i są w pełni (20%) lub względnie (53%) zadowoleni ze swoich dochodów. Żaden z respondentów nie wskazał siebie jako bezrobotnego. Niemal 90% pracuje w zawodzie, mieszka w dużych miastach (kilka osób za granicą: Stany Zjednoczone, Chiny, Australia). Zajmują się głównie uczeniem języka, tłumaczeniami oraz kontaktami międzynarodowymi. Biorąc pod uwagę, że dla wielu respondentów są to pierwsze kroki na rynku pracy, jest to zachęcający wynik.