Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Dzienne studia magisterskie (s2)

Na studiach s2 można wybrać specjalizację edytorsko-filologiczną, translatoryczną (tłumaczeniową) i nauczycielską.

Opisy przedmiotów w systemie USOS:


Opiekunowie poszczególnych lat:

  • 1 rok S2: dr Dorota Guttfeld
  • 2 rok S2: dr Grzegorz Koneczniak

Programy studiów s2

Zajęcia ogólnouniwersyteckie