Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.05
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/
e-mail: neofilologia@umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Filologia angielska

Toruńska anglistyka powstała w 1945 roku, ale już w 1952 przestała istnieć – zamknięto ją z powodów politycznych. Reaktywowana została dopiero w roku 1986; pierwsi absolwenci ukończyli ją w 1992 r. W roku 2011 anglistyka przeniosła się do Collegium Humanisticum, jednego z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych w Polsce (strona promocyjna). Studenci mają tu dobre warunki do studiowania, dostęp do sal audio-wizualnych oraz kolekcji ok 24 000 książek anglistycznych.

Od roku akademickiego 2015/2016 wszystkie programy oficjalnie uzyskały status studiów w języku obcym, honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

Filologia angielska w Toruniu oferuje:

  • studia I stopnia (trzyletnie studia licencjackie),
  • studia II stopnia (dwuletnie studia magisterskie dla posiadaczy tytułu licencjata).

Studiować można w trybie dziennym lub weekendowym (studia niestacjonarne, bez naboru). Na II stopniu studiów dziennych do wyboru są dwie specjalności: edytorsko-filologiczna i translatoryczna (tłumaczeniowa). Oferowane jest też kształcenie nauczycieli (łącznie na s1 i s2).

Ci, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce (studia stacjonarne i niestacjonarne), mogą skorzystać z umów podpisanych przez UMK z ośrodkami zagranicznymi i spędzić jeden lub dwa semestry studiując np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Niemczech, Republice Czeskiej lub na Malcie w ramach programu Erasmus+.

Oprócz zajęć studenci mogą uczestniczyć w spotkaniach z gośćmi, brać udział działaniach kół naukowych.