Filologia angielska

Sekretariat: pokój C 3.04 (ksawicki@umk.pl) lub C. 3.05 (ekonopa@umk.pl)
ul. Władysława Bojarskiego 1 (Collegium Humanisticum), 87-100 Toruń
tel. 56 611 35 65 lub 56 611 35 55, fax 56 611 35 56
strona główna: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

zdjęcie nagłówkowe

Informacje dla studentów


Aktualności


Opiekunowie lat

  • 1 rok s1 – mgr Krzysztof Strzemeski
  • 2 rok S1 – dr Nelly Strehlau
  • 3 rok S1 – dr Ewa Kościałkowska-Okońska
  • 1 rok s2 – mgr Magdalena Kopczyńska
  • 2 rok S2 – dr Marta Sibierska

Dla poszczególnych typów studiów


Kwestie formalne


Przed obroną